Soru

Fetretle İlgili

Tüm insanlara peygamber gelmiş mi, Kur'an'ı Kerim'deki ayetleri tam olarak nasıl anlayalım. Fetret devri var ve bu insanlara peygamber gelmemiş. Demek tüm insanlara peygamber gelmemiş bunu açıklayabilir misiniz? Kaç kere fetret devri yaşanmış? Yunus suresi 92. ayette firavun bu soruyu Hz musaya soruyor ve Hz Musa Allah biliyor diyor. Bunu da açıklayabilir misiniz?

Tarih: 12.09.2021 13:06:38
Okunma: 827

Cevap

Müfessirler, iki peygamber arasında geçen süreye fetret adının verilmesini, insanları ilâhî emirlere uygun olarak yaşamaya sevk eden sebeplerin zayıflamasıyla açıklamışlardır.[1]

İslâm literatüründe fetret; ilk bakışta İslâm öncesi dönemle ve özellikle Hz. Îsâ tarafından tebliğ edilen dinin tahrife uğraması, dolayısıyla ilâhî vahyin etkisini ve bereketini kaybetmesinin ardından son peygamberin gelişine kadar geçen süreyle ilgili bir kavram niteliğinde görünür.

İslâmiyet’in doğuşundan sonra bu dinin varlığından haberdar olmayan veya yeterince aydınlanamayan insanların aynı kavram içinde mütalaa edilip edilmeyeceği tartışılan bir konudur. “Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti”[2] meâlindeki âyete ve diğer bazı âyetlere dayanarak İslâmiyet’in yayılışından sonra hak din mevzuunda kimsenin mazeretinin kalmadığını ileri sürmek teoride mümkün olmakla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde insanların yaşadığı tabii çevre ve sosyal realitenin bu peşin hükmü daima haklı çıkarmayacağı açıktır.

Din ve özellikle İslâmiyet insan hayatının her kademesinde etkilerini gösteren dinamik ve sürekli bir müessesedir. Kişinin, doğup büyüdüğü çevrenin değerlerine genellikle bağımlı olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu sebeple dün olduğu gibi bugün de tabii engeller yüzünden İslâmiyet’ten haberdar olamayan topluluklar bulunabildiği gibi psikolojik ve sosyolojik engeller yüzünden onun hidayetinden mahrum kalanlar da mevcuttur.

Şu halde ‘fetret’ kavramının hem İslâmiyetten önce hem de İslâm asırlarında yaşayan belli grupları kapsamına aldığını kabul etmek gerekir. (TDV)

* Yunus Sûresi 92. âyette sorduğunuz konu ile alakalı bir bahis bulunmamaktadır.

Fetret devri ve tüm insanlığa Peygamber gönderilmesi meselesinin detaylı izahı için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/peygamber-103

 

[1]  Fahreddin er-Râzî, XI, 194-195

[2] İsrâ, 17/81


Yorum Yap

Yorumlar