Soru

Ehli Fetret

Ehli fetretin yaratılmasındaki hikmet nedir? Ehli fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz mı? 

Tarih: 12.11.2013 01:25:26
Okunma: 4744

Cevap

İnsanların yaratılmasındaki gaye ve hikmetlerin hepsi ehl-i fetret için de geçerlidir. Yani

1. Allah'a iman edip tanımak  

2. İbadet ve şükürle kulluk etmek

3. Allah'a ayine olmak

4. Kabiliyet ve istidatlarını inkişaf ettirmek

gibi bir çok hikmet ve gayelerle insanlar yaratılmışlardır. 

Hem Maturidi hazretlerine göre fetret ehli en azından Allah'ı aklı ile bulması lazımdır. Bununla birlikte fetret ehlinin neslinden Allah'ı bilecek ve kulluk edecek insanlar gelebilir.

Ayrıca Allah'ın yaratmasındaki hikmetlerin hepsini bizim bilmemiz mümkün değildir. Bilemediğimiz birçok hikmetleri olabilir.

Ehl-i fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz. Çünkü herkes kendi şartlarına göre imtihan edilir. Ona göre hesaba çekilir. Bundan dolayı adaletsizlik yoktur. Zaten Cenabı Hakk'ın işlerinde adaletsizlik ve haksızlık olmaz.

Şunu da unutmayalım ki, cennet geniştir herkese yeteri kadar yer vardır. 


Yorum Yap

Yorumlar

Bu haksızlık değildir. Çünkü; Allah Müslüman olmayan kimseleri Dünyanın imareti için yarattı. Onlar havarık-ı medeniyeti icad edecek biz alıp kullanacağız. Hanefi - Maturidi: Ehl-i Fetret toprak olacaktır. Şafi, Hanbeli, Maliki - Eşari: Ehl-i necattır. olarak itikadi kaideleri koymuşlardır.
Gönderen: MUHAMMED NUMAN
Tarih: 16.11.2013 18:54:46