Soru

Risale-i Nura İntisap

Lahikalarda şöyle geçiyor:"bu aciz kardeşiniz, şüphesiz bir surette iman ettimki, şeriat-ı garra-yı Ahmediyenin hakaikine ve ruhuna nüfuz etmenin en kısa, en hatarsız, en zevkli tariki Risale-i nura intisapladır" açıklar mısınız?

Risale nasıl efendimizin şeriatinden bahsediyor? İmani hakikatleri içermiyor mu? Şeriat-ı Ahmediyeden kasıt nedir?

Tarih: 9.11.2022 20:30:41
Okunma: 249

Cevap

Şeriat nedir?

Geçen asrın büyük fıkıh alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen, "Hukuk-u İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu" adlı eserinde şeriati geniş bir şekilde ele alır ve şu şekilde tarif eder:

1- Şeriat, "din" kelimesiyle aynı mânâdadır.

2- Şeriatı kulları için Allah koymuştur.

3- Şeriat, dînî ve dünyevî hükümlerin (kuralların) tamamıdır.

4- Şeriat kavramının içinde, inanç hükümlerinin yanında ahlâkaibadete ve günlük hayattaki işlere dair hükümlerin hepsi vardır.

5- Şeriat kelimesiyle açıkça; Kur'ana, hadise, icmaya ve kıyas-ı fukahaya  dayanan hükümler kastedilmiş olur.

6- Genel anlamda, her Peygamberin getirdiği ilahi kanunlara da şeriat denir.

Kur’an-ı Kerim’de şeriatın Hz. Muhammed (sav)’e, Allah tarafından indirildiği şu şekilde açıklanır: “Sonra seni emirden bir şeriat üzerinde kıldık.” (Casiye suresi, 18)

Bediüzzaman Hazretleri de İslam şeriatının, Peygamberimiz’in büyük bir mucizesi olduğuna  şöyle işaret etmiştir:

Ümmî (okuma yazması olmayan) bir zâtta (asm) zuhur eden  (ortaya çıkan), o şeriat; ondört asrı ve nev'-i beşerin humsunu (insanlığın beşte birini), âdilane (adaletle), hakkaniyet üzere ve müdakkikane (çok dikkatlice), hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez (benzeri yoktur).” (Şua‘lar,119)

Bu açıklamalardan sonra, Şeriat-ı Ahmediye kelimesi için; Hz. Peygamberin tebliğ ettiği ve bizzat kendisinin yaşayarak bize öğrettiği İslam dininin hükümleri diyebiliriz. Risale-i Nur bu asırda İslam dininin hükümlerinin anlaşılmasına ve yaşanmasına, Kur'an ve İman hakikatlerinin anlaşılmasına ve ispatlanmasına hizmet ettiği için, Risale-i Nur'a intisab etmek yani Risale-i Nur vasıtasıyla dine hizmet etmek; en kısa en zararsız ve en zevkli yol oluyor.

 

Risale-i Nura İntisab Etmenin Önemi için lütfen bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur’a-intisab

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur-hakaiki-islamiyye-dair-ihtiyaclara-nasil-kafi-geliyor

 


Yorum Yap

Yorumlar