Soru

Risale-i Nur ve Hakaik-i İslamiye

Risale-i Nur, Hakaik-i İslamiye'ye dair ihtiyaclara nasıl kafi geliyor?

Tarih: 17.11.2021 00:09:05
Okunma: 161

Cevap

Hakaik-i İslamiyye: Bu tabir tek başına kullanıldığında İmanın ve İslamiyet’in hakikatleri, esasları, temel meseleleri gibi anlamlara gelmektedir. Eğer iman hakikatleri ayrıca belirtilseydi o zaman sadece İslamiyet’in esasları manasına gelirdi.  Dolayısıyla soruda geçen ifade bu iki manayı ihtiva etmektedir. Bunlarda imanın ve İslam’ın temel şartları olan Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere iman ve oruç, namaz, hac, zekât gibi şeylerdir. Risale-i Nur bu konuları en güzel şekilde izah etmiş ve bunların gerekliliğini ortaya koymuştur.

Mesela: 33. Mektup, 20. Söz, 7. Şua, 23. Lem’a gibi risalelerle Allah’a imanı, 29. Söz, 15. Söz, gibi risalelerle meleklere imanı, 25. Söz gibi risalelerle başta Kur’an olmak üzere kitaplara imanı, 19. Mektup, 19. Söz gibi risalelerle başta sevgili Peygamberimiz (asm) olmak üzere peygamberlere imanı, 10. Söz, 29. Söz gibi risalelerle ahirete imanı, 26. Söz gibi risalelerle kadere imanı izah ve ispat etmektedir. Yine 4. Söz, 9.söz, 21. Söz vb. risalelerle namazın, 29. Mektubun ikinci risalesi gibi yerlerle orucun, 19. Lem’a vb. risalelerle zekâtın gerekliliğini harika bir şekilde izah etmektedir. Diğer kısımlarda bunlara mukayese edilebilir. Bu cihetle Risale-i Nur iman hakikatleri ile İslam hakikatlerini başka eserlere ihtiyaç bırakmayacak şekilde delilli ve ispatlı bir şekilde ortaya koymaktadır.


Yorum Yap

Yorumlar