Soru

Kadınların Tavaf ve Namaz Esnasında Peçelerini Açmaları Doğru mudur?

Kadınların Tavaf ve Namaz Esnasında Peçelerini Açmaları Doğru mudur? 

Tarih: 13.11.2023 21:06:53
Okunma: 309

Cevap

Tesettüre uygun peçe siyah kıldan seyrek biçimde dokunan, alnın üst hizasında başlığa, baş örtüsüne yahut çarşafa tutturulan dikdörtgen şeklinde bir örtüdür ve kullanılmadığı zamanlarda kaldırılarak başın üstüne atılır. Bazı yerlerde çift kat takıldığı görülür; bunlardan alttaki devamlı kullanılmak, üstteki ise nâmahremle karşılaşıldığında ve çok güneşli günlerde diğerinin üzerine indirilmek içindir.

Peçenin yüzü koruduğu dış etkilerin en önemlisi icat edildiği Ortadoğu’nun yakıcı güneş ışıklarıdır. Bundan dolayı bölgede kullanılan asıl peçe mutlaka siyah kıldan dokunur ve koyu renkli bir güneş gözlüğü görevi de yapar.[1]

Türkiye’de feracenin yasaklanmasından sonra yaygınlaşan çarşafla birlikte kullanılan peçeler ise çarşaflara uygun düşecek şekilde çok farklı renklerde dokunmuştur.

Hz. Peygamber (sav) döneminde kadınlar özellikle örtünmeyle ilgili âyet (en-Nûr 24/31) nâzil olduktan sonra peçe takmışlardır. Bazı rivayetler, sahâbe hanımları arasında yüzünü örtmeyi iffet ve hayâ gereği sayanların bulunduğunu göstermektedir.[2]

Kâsım b. Sellâm, Muhammed b. Sîrîn’e dayandırılan nikabın (peçenin) sonradan ortaya çıktığına dair ifadeyi daha önce kadınların yüzlerinin açık olduğu şeklinde yorumlamayı yanlış bulmuştur.[3]

Abdürrezzâk es-San‘ânî eserinde peçeli hanımların tavafı hakkında bir bölüm açmıştır.[4]

Rivayete göre Hz. Âişe (r.anh) ihramlı değilken Kâbe’yi peçe ile tavaf etmiştir.[5]

Câbir b. Zeyd, Hasan-ı Basrî ve Tâvûs b. Keysân gibi âlimler, kadınların sadece ihramlı iken değil ihrama girmeden de peçeyle namaz kılmalarını ve Kâbe’yi tavaf etmelerini mekruh saymıştır[6]; ihrama giren hanımların peçe ile tavafları ise câiz görülmemiştir.[7]

Peçenin görmeyi ve teşhis etmeyi belli ölçüde engellemesinden dolayı peçeli olan kadınların görgü şahitliği yapıp yapamayacakları hususu İslâm hukukunda tartışılmıştır.

Daha geniş malumat için Linkte bulunan yazıdan istifade edebilirisiniz…

https://islamansiklopedisi.org.tr/pece

 


[1] Nikâbü’z-zulmânî

[2] Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 8

[3] Garîbü’l-hadîs, IV, 463

[4] El-Musannef, V, 24, 25

[5] A.g.e., V, 25

[6] A.g.e., V, 24, 25; İbn Ebû Şeybe, II, 130, 131

[7] Ebû Dâvûd, “Hac”, 32


Yorum Yap

Yorumlar