Soru

İncir ve Zeytin

İncire ve zeytine yemin olsundaki hikmet nedir? Yani incir ve zeytin neyin simgesidir?

Tarih: 2.05.2013 15:44:17
Okunma: 6279

Cevap

Sorunuzun cevabı olarak Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bir izahını aşağıya alıyoruz.

"Cenab-ı Hak, tîn(incir) ve zeytin ile kasem(yemin) vasıtasıyla, azamet-i kudretini(kudretinin büyüklüğünü) ve kemal-i rahmetini(rahmetinin mükemmelliğini) ve büyük nimetlerini ihtar ederek(hatırlatarak), esfel-i safilîn(aşağıların aşağısı) tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i sâlih ile tâ a'lâ-yı illiyyîne(yücelerin en yücesine) kadar terakkiyat-ı maneviyeye(manevi yükselmeye) mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi; o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi'(faydalı) olması ve hilkatlerinde(yaratılışlarında) de, medar-ı dikkat ve nimet(dikkate ve nimete sebep) çok şeyler bulunmasıdır. Çünki hayat-ı içtimaiye(toplum hayatı) ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati(yaratılışı), zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp dercetmek(yerleştirmek) gibi, bir hârika mu'cize-i kudreti(kudret mucizesini) gösterdiği gibi; taamında(yemesinde), menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafi'indeki nimet-i İlahiyeyi kasem(yemin) ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i sâlihe çıkarmak ve esfel-i safilîne düşürmemek için bir ders veriyor." (Mektubat)


Yorum Yap

Yorumlar