Muhtelif kategorisindeki sorular

"Bazı rivayetlere göre hiçbir mümin ölünceye kadar Allah’ı göremeyecektir (Müslim, “Fiten”, 95). Ashap mi‘rac münasebetiyle Resûl-i Ekrem’e, “Allah’ı gördün mü?” diye sormuş, o da, “Nurdur, nasıl göreyim?” veya, “Sadece bir nur gördüm” cevabını vermiş (Müslim, “Îmân”, 291-292), Hz. Âişe ise, “Muhammed’in Allah’ı gördüğünü söyleyen kimse yalan konuşmuş olur” diyerek Resûlullah dahil kimsenin dünyad
Bazı ilahiyatçılar Peygamber Efendimizin miraca ruhen gitiiğini bedenen gitmediğini söylüyorlar.  Bu doğru mudur? Bu şekilde inananlar/düşünenler kafir olur mu? Bazıları da sedece mescid-i aksaya gitti ama Sidretül Müntehaya gitmedi, semayı aşmadı diyor. Mirac hadisesinin aslı nedir?
124 bin peygamber arasından Hz İsa'nın (as)  babasız dünyaya gelmesindeki hikmet nedir?
Peygamberlerin vasıfları nelerdir? Kısaca izah eder misiniz?
Dinin asıl gayesi nedir? İzah eder misiniz?
Cehenneme gitmektense yok olmak daha iyi değil mi?
Cihat ilanı, ulül emrin vazifesi midir? Kişi kendi başına düşmana cihat ilan edebilir mi? Kişi düşmana saldırdığı zaman şehit olur mu? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Bir bayanın erkeğe tebliğde bulunması, telefonda İslâmı anlatması caiz midir?
Allah herşeyi biliyorsa, nereye gidiceğimi biliyorsa beni bu dünyaya imtihan olmam için neden gönderdi? Zaten gidiceğim yeri biliyordu?
Evrim teorisi tesadüfe dayanır. Peki Allah'ın kâinatı ve bebekleri evrelerle yaratması gibi, canlıları da bu şekilde evrim ile yaratmış olması İslâm'a ters midir?