İbadet / Dua kategorisindeki sorular

Mübarek gecelerle ilgili muhtasar bilgi yayınlar mısınız?
Namaz abdesti olmadan tesbihat yapılabilir mi? Örneğin, sabah namazını kıldık ve yattık sonra uyandığımızda tesbihat (namaz duası, ecirnalar, ismi azam yani tümü) (ezberden)yapabilir miyiz? Eğer yapabiliyorsak sonunda aşr-ı şerifler ezberden okunabilir mi?
İstediğin bir şey için hayır yapmak yada adak adamak doğru mudur?
Kendimizi yetiştirmek ve ibadetler hususunda neler yapmalıyız. Bunların sırası nasıl olmalıdır.
"İstemek insaniyetin iktizasıdır." cümlesini izah eder misiniz?
Allah rızasını asıl gaye yaparak, ancak sınav zamanı gibi belirli koşulları da vakit olarak görmek suretiyle belirli sureleri belirli sayılarda okumak doğru mudur? Dinimizde böyle bir uygulama var mıdır? Sınavda başarı ve Fetih suresinin 41 kere okunması gibi.
Allah'ın Vedüd ismi zikredilirken ne düşünmeliyiz?
'Dua ezberleme cok mantıksız geliyor' diyenler oluyor. 'Dua içten ne gelirse o şekilde yapabilirim' diyorlar. Onun yerine Kuran ezberi yaparım deniliyor. Bunlara karşı nasıl bir cevap verilebilir?
'belki bütün mahlukat peygamberimizin duasına iştirak ederek; evet ya Rabbena istediğini ver biz de onun istediğini istiyoruz' diyorlar. Mahlukatın Allahı zikir ettiğini biliyoruz. Fakat bekayı istediklerini peygamberimizin duasına iştiraklerini nasıl anlıyoruz.  Özellikle nebatat taifesinin?
Izdırar lisanı ile ihtiyac-ı fıtri lisanı duasını nasıl ayırt edebiliriz?