kategorisindeki sorular

Sarık sarmanın sünnet olduğunu biliyoruz Elhamdullilah. Lâkin 1-) Amr b. Hurays (ra) : Allah Resûlünü minberde, başında siyah bir sarık varken gördüm. Sarığın iki ucunu iki omuzu arasına sarkıtmıştı. (Ebû Davûd, Libas 24; Beyhakî, es-Sünen, 3/246) 2-) İbnu Ömer (ra): Resulullah (asm) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı. (Tirmizî, Libâs 12) 3-) ve 3-) Resulullah (asm) e
Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
Geçmiş ümetlerde oruç nasıldı? Adem (a.s)'dan Peygamber Efendimize (sav) kadar hangi ümmek ne kadar oruç tutuyorlardı?
Bazı ilahiyatçılar Peygamber Efendimizin miraca ruhen gitiiğini bedenen gitmediğini söylüyorlar.  Bu doğru mudur? Bu şekilde inananlar/düşünenler kafir olur mu? Bazıları da sedece mescid-i aksaya gitti ama Sidretül Müntehaya gitmedi, semayı aşmadı diyor. Mirac hadisesinin aslı nedir?
11. Lemanın 11. Nüktesinin 1. Meselesindeli nafile sünnetlerin tagyir ve tebdili meselesini nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?
Merhabalar, evde kendimce piyano ile klasik müzik çalıyorum. Bunun dini hükmü nedir?
Sakal olmaksızın bıyık bırakmak sünnete dahil midir? Hemen her noktada Sünnet-i Seniyyeye tam ittiba edilmeye çalışılırken sakal gibi şeairden olan bir sünnetin terkinin hikmetleri nelerdir? Bu terk umumileşince bir Sünnet-i Seniyye değişip yerini başka bir şeye bırakmış olmaz mı?
Hz. Üstad'ın talebelerine yazdığı bir mektupta "Dünyevî merakâver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız izah eder misiniz?
Hüsrev Efendi Hazretleri, ömrünün sonuna kadar risalelerden kaç nüsha yazmış? Kur'ân-ı Kerîm'i 9 defa yazmış (Allah ondan razı olsun). Fakat risalelerden kaçar cilt yazmaya muvaffak olmuş?
"Üçüncü Nükte: Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığım bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i emmârenin gururundan gāyet müdhiş ve ma‘nevî bir fırtına içerisinde akıl ve kalbim hakāik içerisinde yuvarlandılar. Kâh Süreyyâ’dan serâya kâh serâdan Süreyyâ’ya kadar bir sukūtve suûd içerisinde çalkanıyorlardı." Bediüzzaman Hazretleri'nin iç dünyasında meydana gelen bu çalkantılı durumun sebebi