Soru

İbadetin Manası

İbadetin asıl manası nedir? Mesela namaz kıldığımızda namaz ibadetiyle beraber anlamamız gereken mana nedir? İzah eder misiniz?

Tarih: 21.01.2020 21:00:40
Okunma: 1225

Cevap

İbâdetin ma‘nâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd(kul) kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i rubûbiyetin(eksiksiz terbiye ediciliğin) ve kudret-i Samedâniyenin(herkesin Ona muhtaç olduğu Samed olan Allahın kudretinin) ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. 

Namazın manası ise: Namazın ma‘nâsı, Cenâb-ı Hakk’ı tesbîh ve ta‘zîm(ululamak) ve şükürdür. Yani celâline(haşmet ve büyüklüğüne ) karşı kavlen(dil ile) ve fiilen “Sübhânallâh” deyip takdîs etmek, hem kemâline(mükemmelliğine ve kusursuzluğuna) karşı lafzan ve amelen “Allâhü Ekber” deyip ta‘zîm etmek, hem cemâline(güzelliğine) karşı kalben ve lisânen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. 

Bütün ibadetlerin özü - çekirdeği namazın içerisinde  toplanıldığı  için, namaz kılan birisi Cenabı Hakkın bizden istediği, yaratılışımızın asıl gayesi olan kulluk vazifesini yerine getirirken yukarıda kastedilen manaların düşünür  ki insan asli vazifesini unutmasın. İbadetten asıl maksat insanın sıratı mustakimden ayrılmaması ve  kulluk şuurunun unutulmamasıdır. İnsan  en güzel şekilde günde 5 vakit namaz kılmakla bu şuuru her an taze tutar. İnsan ibadetin manasında ifade edilen şuurla hareket ederse iki cihan saadetini de temin etmiş olur.

Geniş bilgi için:

/soru-cevap/ibadetlerin-imana-faydasi

/soru-cevap/namazin-butun-ibadetleri-icine-almasi

/soru-cevap/nicin-ibadet

/soru-cevap/imani-ve-istikameti-muhafaza


Yorum Yap

Yorumlar