Soru

Namazı Terk Edenin Cezası

Bazı mezheplere göre namazı inkar ederek kılmayan öldürülür. Ama Hanefiye göre neden öldürülmez?

Tarih: 26.03.2014 19:29:39
Okunma: 6354

Cevap

Bir hadisde "Namazı terk eden kâfir olur" denilmiştir. Kafir nankör manasına da, Allahı inkar eden manasına da gelir. Hanefiler bu hadisdeki manayı nankörlük olarak tefsir ettikleri için. namaz kılmayan kafir olmaz demişlerdir. Halbuki Hanbeliler, hadisdeki manayı inkar manasında aldıkları için namaz kılmayan kafir olur derler. Bu yüzden namaz kılmayanı mürted kabul ettiklerinden namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğini söylerler.

 İbn Abidinin Reddül Muhtar kitabında şöyle deniliyor:

[Hanefi mezhebinde] Namazı inkâr eden kâfir olur. Çünkü kat'î delil ile sabittir. Umursamayarak, yani tenbelliğinden dolayı kasten terk eden fâsık olur. Ve namaz kılıncaya kadar hapis edilir. Çünkü bir insan kul hakkı için bile hapis edilir. O halde ALLAH Taâlâ'nın hakkı için hapis edilmesi. Evleviyette kalır. Bazıları kan akıncaya kadar dövüleceğini söylemişlerdir.

İmam Şâfiî'ye göre tenbellikten dolayı kasten bir tek namaz bırakan kimse hadd-ı şer'i olmak üzere öldürülür. İmam Malik ile İmam Ahmed'in mezhepleri de budur. İmam Ahmed'den bir rivâyete göre kâfir olduğu için öldürülür.

Hanbelîlerin cumhuruna göre muhtar olan kavil budur.


Yorum Yap

Yorumlar