Soru

Dinsizlerin Geçmiş ve Geleceğinin Yok Olması

Kat‘iyen bil ki, dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyan; bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra, bil’umûm senin bu kâi­nâtın ve mâzî ve müstakbelin ve geçmiş nev‘in ve cinsin ve gelecek mahlûklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve tâifeler tamamen ma‘dûm ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alâkadâr olduğun kâinâtlar, mü­te­mâdi­yen senin dalâletin sûretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz bu ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuûrun varsa kalbini yakıyor. Ruhun varsa yandırıyor. Aklın sönmemiş ise gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saatçik sarhoşça sefâhetin ve pis lezze­tin bu nihâyetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukābil gelebilirse, o sefâhette kal. Yoksa aklını başına al!

Yukarıda gençlik rehberinde geçen yeri izah eder misiniz?

Tarih: 9.06.2022 09:15:24
Okunma: 307

Cevap

Allah’a inanmayan bir kimse için gerçek manada geçmiş ve geleceğin varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu şahıs için yaşadığı saatten, hatta dakikadan önceki zamanlar geçmiştir ve onun için bir nevi ölmüştür. Gelecek zaman için de durum aynıdır. Zira insan ne geçmişe ne de geleceğe nüfuz edemez. Dolayısıyla Allah’a imanı olmayan bir kimse için kendisiyle alakadar olan geçmiş ve geleceğe dair her şey yok hükmündedir. Onun için bütün bunlar ölü hükmündedir. Geçmişi, kendinden önceki baba ve ataları, kendinden önce yaşayan insanlar, milletler, varlıklar, dünyalar… kendinden sonraki nesilleri, gelecekte yaratılacak olan mahlukların hepsi onun için hiç hükmündedir, ölüdür, yoktur. İmansızlık bunu gerektirir ve akla bunu bildirir. İşte imanı olmayan insanın aklı vasıtasıyla alakadar olduğu her şey onun inançsızlığından dolayı başına bela olur. Zira her an onun başına haddü hesaba gelmez ölümlerin, yok olmaların, ebedi ayrılıkların acısını ve ıztırabını verir.  Kalbini ve ruhunu yakar. Aklını gam ve kederlerle boğar.

İmanı olmayan veya imanı zayıf olan İnsanlar bu ıstıraptan ve acıdan kurtulmak için geçici değişik oyunlara, eğlencelere, sarhoşluk veren durumlara kendini kaptırır. Halbuki aklı devre dışı bırakarak oyun, eğlence, sarhoşluk gibi şeylerle bu acılara karşı mukabele edilemez. Sarhoşluk, oyun ve eğlenceler ve onların içindeki pis lezzetler, o gamları, kederleri, acıları ve hüzünleri gidermeye kâfi gelmezler.

Aklı başında olan kimse bu dehşet verici acıları ortadan kaldıracak ve onların yerine gerçek mutluluğu, huzuru, kalbi tatminliği, ruhi zevkleri kazandıracak kalıcı çözümler aramalıdır. Bu da ancak Allah’a iman etmek ve emirlerini yaşamakla mümkün olur.

 

İman ve küfür muvazeneleri için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/dinsizlerin-zaman-ve-hayat-telakkisi

https://risale.online/soru-cevap/iman-insani-insan-eder

https://risale.online/soru-cevap/iman-ve-kufur

https://risale.online/soru-cevap/ikinci-sozdeki-sadalar

https://risale.online/soru-cevap/iman-insana-nasil-mana-katar

https://risale.online/soru-cevap/seyyar-dunyalar-seyyal-kainatlar


Yorum Yap

Yorumlar