Soru

Risale-i Nur-Dinsizlik, Komünizm ve Hüsrev Efendi

1- 1900'lü yıllarda iyice büyüyen dinsizlik bataklığı Risale - i Nur vasıtasıyla kurutulmuştur dersek doğru olur mu? 2-Kominizmin Türkiye'ye girmesini Ahmet Hüsrev Efendi önlemiştir şeklinde bir söz duymuştum. Bunun aslı nedir?

Tarih: 13.04.2010 12:13:56
Okunma: 5423

Cevap

1-Türkiye'de dinsizlik bataklığının kurutulmasında asıl rolü oynayan Risale-i Nur'dur. Eğer o olmasa idi, manevî halimiz Orta Asya'daki Türkî cumhuriyetlerden farksız olabilirdi. Bu konuda Risale-i Nur en ön safta çarpışmış ve diğer ehl-i imanın önünü açmış ve onların çalışmalarına da zemin hazırlamıştır.

2- Bu söz Bediüzzaman Hazretleri'ne aittir ve Afyon Hapsi mektublarından biridir. Maalesef latince nüshalarda bulunmayan bu mektub şöyledir:

Aziz sıddık kardeşlerim.

Ben dava eder ve isbat ederim ki: bu soğukta soğuk muamele gören ve millete ve vatana zararlı tevehhüm edilen (evhamlanılan) ve vücudça hastalıklı bulunan Husrev;

1- Türk milletinin manevi büyük bir kahramanı ve bu vatanın bir halaskarıdır (kurtarıcısıdır)

2- ve Türk milleti onun ile iftihar edecek bir halis fedakarıdır.

3- ve sırr-ı ihlasa tam mazhar olduğundan,

4- benlik ve riyakarlık ve şöhret perestlik bulunmaması cihetiyle çok hizmet-i vataniye ve milliyesinden bir ikisini beyan etmek zamanı geldi.

Birincisi: Bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yazmış ve vatanın her tarafına neşrederek,

komünist perdesi altında dehşetli ifsada çalışan anarşistliği kırdı ve tecavüzünü durdurdu.

ve bu mübarek vatanı ve bu kahraman milleti o zehirden kurtarmak için tesirli tiryakları (ilaçları) her tarafa yetiştirdi.

Türk gençlerini ve nesl-i âtiyi (gelecek nesli)  büyük bir tehlikeden kurtarmaya vesile oldu..(Osmanlıca Şualar, 14. Şua)

Onun bu büyük hizmetinin temelinde, yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi, Risale-i Nur'a yaptığı fevkalade hizmet vardır. Bu cihette bu muvaffakiyette, aynı şerefe Bediüzzaman Hazretleri öncelikle hissedardır.

Bunu destekleyen güzel bir rüya ve Üstad Bediüzzaman'ın o rüyaya yaptığı tabir de şöyledir:

 

Müjdeli ve tabiri çıkmış latif bir rü'ya
    Bana hizmet eden Ali geldi, dedi: "Ben rü'yada gördüm ki, sen Hüsrev'le beraber Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın elini öptün." Birden bir mektub aldım ki, Hüsrev'in hattıyla yazılan Asâ-yı Musa mecmuasını kabr-i Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm (Peygamber asm.ın kabri) üzerinde hacılar görmüşler. Demek benim bedelime Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın manevî elini, Hüsrev kaleminin vasıtasıyla öpmüş ve rıza-yı Nebeviyeye mazhar olmuş. (14. Şua)


Yorum Yap

Yorumlar

Allah razı olsun. Sonunda anlatılan rüya gayet manidar olmuş.
Gönderen: BEKİR ARSLAN
Tarih: 22.04.2010 17:58:56