Soru

Müslüman İsevileri

"... Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i hakikîsini İslâmiyet'in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet...": Bu tabiri açıklarmısınız?

Tarih: 13.08.2013 23:24:12
Okunma: 3164

Cevap

Zahirde İsevi ama gerçekte Müslüman olsa gerektir. Yani bir süreç içinde Hristiyanlık safileşerek İslama Inkılap edecek inşallah. Bu süreçte bazı Hristiyan kimseler müslüman oldukları halde bunu gizleyerek İslama hizmet edecekler diye anlaşılabilir. 


Yorum Yap

Yorumlar