Soru

Risale-i Nur Talebesi Olmanın Faziletleri

Risale-i nurda çoklukla talebe olmaktan bahsedilmiştir. Talebe olmanın fazileti nelerdir ve neden talebe olmalıyız?

Tarih: 28.11.2013 20:17:26
Okunma: 7213

Cevap

Risale-i Nura talebe olmanın bazı güzel neticeleri vardır.

Üstadımız Emirdağ Lahikasında bahsettiği önemli netice şudur:

KALEMLE NURLARA HİZMET VE SADAKATLE TALEBESİ OLMANIN İKİ MÜHİM NETİCESİ VARDIR: 
1. Ayat-ı Kur'âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir. 
2. Bütün şakirtlerin manevi kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. 
Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan Haşiyetalebe-i ulum-u diniye sınıfına dahil olup alem-i berzahta-talihi varsa, tam muvaffak olmuşsa - Hafız Ali ve Meyve de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şüheda hayatına mazhar olmaktır. 

Bu maddeleri toparlarsak,

1. İnşaallah imanla ölmek

2. Şirket-i maneviye ortak olup bütün talebelerin sevaplarına ortak olmak

3. İlim talebesi olarak inşaallah şehid olmaktır.

 

Risale-i Nur talebesi hem okur hem de yazar. İşte Risale-i Nuru yazmanın dünyevi ve uhrevi faydaları da şöyledir:

Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risale-i Nur u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından, Risale-i Nur da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. 

BEŞ TÜRLÜ İBADET: 

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir. 
2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 
3. Müslümanlara İmân cihetinde hizmet etmektir. 
4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 
5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır. 

BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVİ FAYDASI VAR: 


1. Rızıkta bereket. 
2. Kalbde rahat ve sürur. 
3. Maişette suhulet. 
4. İşlerinde muvaffakiyet. 
5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. 

Bu konuda Risalelerde geçen bir yer şöyledir:

"Risale-i Nur'a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veyazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, "Risale-i Nur talebesi" ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. 
Hem, dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan Üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir."(Kastamonu Lahikası) 

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/talebe-i-ulum-meselesi


Yorum Yap

Yorumlar