Soru

Türklere Peygamber Gelmiş mi

Türklere peygamber gelmiş midir? Geldi ise kimdir?

Tarih: 30.04.2021 21:10:54
Okunma: 785

Cevap

Bu konuda şu anki verilerle kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Sadece yapılan araştırmalar neticesinde bazı tahminler yürütülmektedir. Bu görüşler de tahminden ve yorumdan ileri gitmediği için kesin bir şey söylemek söz konusu değildir. Tarihte 124 bin peygamber gönderildiğini hadislerden öğrenmekteyiz..(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 266). Fakat bu peygamberler nereye hangi kavme gönderilmiştir bunu bilmemekteyiz. İleride yapılacak arkeolojik kazılar belki bu bilgileri de orataya çıkaracaktır.

Bazı tarihi kayıtlarda toplumlarda ahlaki öğretileri ile meşhur olup, topluma güzel öğütler veren, onları ayakta tutacak emir ve yasakları tatbik eden tarihi şahsiyetlerin isimlerini duymaktayız. Fakat bu tarihi şahsiyetlerin peygember olup olmadıkları hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Yalnız bu şahısların yazdıkları ve söyledikleri şeyler  ilahi dinler ile bir uyum arzettiği için bazıları bunların peygamber olabileceklerini tahmine dayalı olarak ileri sürmüşlerdir.  O yüzden Türk'lere hangi peygamberin gelmiş olduğunu bilmemekteyiz.


Yorum Yap

Yorumlar