Soru

Hatt-ı Kuran

Risale-i Nurun mühim bir vazifesi olan Hatt-ı Kuranı muhafaza sadece yazarak mı olur? Ya da yazmadan muhafaza edilmez mi? Yazmayınca bu vazifeyi yerine getirmemiş mi oluruz?

Tarih: 4.09.2013 11:11:18
Okunma: 6723

Cevap

Hatt-ı Kuranı muhafaza hizmeti, hem yazmak, hem okumak, hem başkasına öğretmek, hem de farklı şekillerde neşretmek ile olabilir. Yazı ile hem beş türlü ibadet, hem hatt-ı Kuranı muhafaza, hem şehidlik sevabı kazanmak, hem de talebelik şartı olduğu için üstadımız üzerinde çok durmuştur. Yazı olmadan hattı Kuranı muhafaza hizmeti tam olarak yapılamaz. 

Konuyla alakası olduğu için Emirdağ Lahikasında geçen bir yeri aşağıya alıyoruz.

"Aziz, sıddık kardeşlerim!

            Sizin bu defa neş'eli güzel mektublarınız, Risale-i Nur'un serbestiyeti ve matbaa kapısıyla intişarı hakkında beni çok mesrur eyledi. Ve kahraman Tahirî'nin yine bu ehemmiyetli işde çalışması için buraya gelmesi, beni şiddetle dünyaya bakmağa sevketti. Kalben dedim: Madem kardeşlerim bu derece istiyorlar, çaresini arayacağız. Gecede kalbime geldi ki: İki ehemmiyetli sebebden, inayet-i İlahiye tam serbestiyet ve eski harflerle tamamını tab'etmek tam müsaade etmiyor: 

             Birinci sebeb: İmam-ı Ali'nin (R.A.) işaret ettiği gibi, perde altında her müştak, kendi kalemi ile veyahut başka kalemi çalıştırmasıyla büyük bir ibadet ve âhirette şehidlerin kanıyla racihane müvazene edilen mürekkep ile mücahede hükmündeki kitabetle envâr-ı imanı neşretmektir. Eğer tab'edilse, herkes kolayca elde ettiği için, kemal-i merakla ona çalışamaz, bilfiil neşrine hizmet vazifesini kaybeder.

             İkinci sebeb: Risale-i Nur'un mühim bir vazifesi, âlem-i İslâmın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan huruf-u Arabiyeyi muhafaza etmek olduğundan, tab' yoluyla işe girişilse; şimdi ekser halk yalnız yeni hurufu bildikleri için, en çok risaleleri yeni hurufla tab'etmek lâzım gelecek. Bu ise Risale-i Nur'un yeni hurufa bir fetvası olup, şakirdleri de o kolay yazıyı tercih etmeğe sebeb olur." (Emirdağ Lahikası)

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/yazi-yazma

/soru-cevap/islam-yazisi-ve-sunnet-i-seniyye-bagi


Yorum Yap

Yorumlar