Soru

Cehennem

Bazı arkadaşlarım "Amel defterleri sol taraftan verilenler ebediyen hüsrandadır" diye bir ayet var diyerek müslümanların günahkar da olsa cehennemden çıkamayacaklarını söylüyor. İzah edermisiniz?

Tarih: 7.02.2011 16:35:58
Okunma: 5438

Cevap

İman eden ve iyi işler işleyen mü'minlere beşaret ver ki, ağaçları altından nehirler akan Cennetler onlarındır. Onlar o Cennetlerden meyve yedikleri zaman; bu, bundan evvel yediğimiz meyvelerdendir derler. Onlara birbirine benzer bir surette rızıklar getirilir verilir. Ve o Cennetlerde onlar için her türlü ayıp ve kusurlardan pak, temiz kadınlar vardır. Onlar o Cennetlerde daimî olarak kalacaklardır. Bu âyetle Cennet'in kapısını açarak, Cennet'in lezzetlerini göstermekle mü'minlerin kalblerini tatmin ve temin etmiştir.

 

İnsanlara aid sevap ve günahların üzerinde yazıldığı amel defterleri müminlere sağ, kafirlere sol ve arka taraftan verilir. (Taftazani, Şerhu’l Akaid, dergah yayınları)

 

Ey Rabbim! “Ümmetimi ümmetimi istiyorum.” Diyeceğim. Rabb Teala: “(Onların yanına) git. Kimlerin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar.” Diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım.(c:14, s:407)

Başka bir hadisde: “Muhammed’in nefsi elinde olan Zât-ı Zülcelale yemin olsun. İman edip, sonra doğru yoldan ayrılmayan hiçbir kul yoktur ki cennete sokulmasın.(c:17, s:603)

Diğer bir hadisde: Müminler…. Böylece günahlarından temizlenip paklandıktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelale yemin olsun, onlardan her biri, cennetteki evini dünyadaki evinden daha iyi bilir. (c:14, s: 468)

İman, insanı ebediyete, Cennet'e lâyık bir cevhere kalbeder.

 

Müslümanların bir kısım günahlarının cezası bu dünyada verilir. Bir kısmı da ahrete kalır. Müslüman olarak ölenler ahrette görecekleri cezaları varsa, göreceklerdir. Sonra ateşten kurtulurlar. Onlar Cennet'e girerler. Onlar rü'yete mazhar olurlar.  Müslümanların ebediyen cehennemde kalması söz konusu değildir. Çünkü cennete girmenin anahtarı hükmünde olan imanları vardır.

 Amel defterleri sol veya arka taraftan verilecekler ise Müslüman olarak ölenler değildir.


Yorum Yap

Yorumlar