Soru

İslâm'da Kürtaj ve Kısırlaştırmanın Hükmü

Veterinerler zaruretsiz hayvan kısırlaştırsa veya İslâm'a aykırı bir iş yapsa ama bir yandan da helal olan (hayvan tedavi etmek gibi) işler yapsa kazancı habis midir helal midir?

Veya doktorlar kadın çocuğuna bakamayacağına korktuğundan kürtaj yaptırtsa parasına haram da gireceğinden habis mi olur?

Veyahut bir eczacı alternatifi olan ilaç olmasına rağmen haram katkılı olanını verse kazancı habis midir? Yoksa bu tip mesleklerde haram işlese de kazancı büsbütün helâl mi kabul edilir?

Tarih: 5.07.2023 23:47:04
Okunma: 292

Cevap

Öncelikle şunu bilmek lazım ki; dinen yasak olan bir şey üzerinden para kazanmak caiz değildir. Ancak bazı meseleler var ki; bazı şartlar dahilinde helâl olduğuna hükmedilmiştir. Böyle meselelere cevaz verildiği için bunların üzerinden para kazanmak da caizdir. Bu izahlara kıyasla aşağıdaki ifadeleri değerlendirmek gerektir.

İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması da caiz değildir.
Ancak, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek vb. başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca yoktur (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 437).
İş gücünden, nesil ıslahından ve et verimliliğinden ziyadesiyle istifade edilebilmesini temin etmek amacıyla dana ve teke gibi bazı hayvanların kısırlaştırılması da caiz görülmüştür (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 234; İbn Mâze, el-Muhît, V, 375, 376).(Din İşleri Yüksek Kurulu) 

İnsan hayatının korunması, İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. Zira en şerefli varlık olan insanoğlu saygındır ve dokunulmazdır. İnsanın yaşama hakkı, erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup, artık bu safhadan itibaren anne baba da dâhil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir.
Buna göre, annenin hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmaksızın gebeliğe son vermek caiz değildir. (Din İşleri Yüksek Kurulu) 

Eczacı bir kimsenin helâl muadili olan bir ilaç yerine haram katkılı ilaçları vermesi de caiz olmaz. Ancak tercih durumu yoksa ve o ilacı da kullanmak zorunluysa kullanımı caiz olur. Kazınılan para da buna göre değerlendirilmeli. Tüm meslekler de böyledir. 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar