Soru

Bu Asır ve Risale-i Nur

Bu asırda İslamları perişan eden, modernizim, materyalizm, dünyevileşme, hümanizim, siyasi entrikalar gibi şeyler ve bunların karşısında sapasağlam duran, satırlarında ve hayatında bu akımların eseri ve esiri olmayan Risale-i Nur ve müellifi Bediüzzaman'ın fikirlerini nasıl hayatımıza hayat yapalım ki bu akımlardan kurtulacak İbrahimî bir gömlek giyip kendimizi bekâya göre proğramlayalım?

Tarih: 5.02.2015 22:47:00
Okunma: 6163

Cevap

Öncelikle bir kimseyi veya mesleği örnek almak için tanımak gerekmektedir. Tanımak için de ciddi bir okumaya lüzum vardır. Risale-i Nurları ciddi bir şekilde okumalı ve anlamaya gayret etmeli. Eğer mümkünse Külliyatı değilse 10. söz, Ayetü'l Kübra, Pencereler risalesi gibi bazı risaleleri defalarca okumalı. Zira Hz. Üstad haşir risalesini kırk defa okuduğunu ifade etmektedir. Kendimizi Hz. Üstada muhatap tutarak bize ders verdiğini düşünerek okuma yapmalı. Ta ki tam bir uyanık kalb ve zihinle dinlenebilsin.

Mümkün olursa hayatın bir parçası yapmak, yaşamak, düşünmek ve aktif kullanmak için bazı risalelerin ezber edilmesi son derece faydalı olacaktır. Hem Hz. Üstad ilim tahsil ederken bir kısım prensipler eşliğinde öğrenirdi. İfrat ve tefritten son derece sakınırdı. Yunan felsefenin ölçüleri veya İsrailiyat ile meseleleri çözmeye çalışmazdı. Kur'anı Kur'anla, sahih hadisle ve doğru tarihle tefsir etmeye çalışırdı. Mübalağa etmezdi. Hakikate kanaat ederdi. Mecaz ile hakikati birbirine karıştırmazdı.  Onun metodu takip edilebilir.

Önemli bir diğer hususta öğrendiklerini hayata geçirme gayreti içinde olmaktır. Fakat öğrendiklerinin doğru ve istikametli fikirler olduğunu manen güvenilir kişilere sorarak teyit edilmeli. Yoksa çok yanlış şeyler var ki insan hak zannıyla işlemektedir. Evet, elinizde tuttuğunuz kitabı doğru anlayan ve hayata tatbik eden bir rehberin, arkadaşın, modelin olması son derece önemli arz etmektedir.

Ne burhanı terk etmeli ne de duyguları ihmal etmeli. Hakikat ölçü alınmalı. Hak her zaman duygularımızın önünde olmalı. Kabul edildi mi hak olduğundan red edildi mi batıl olduğundan olmalı.

Hakkı insanlarla değil, insanları hak ile ölçmeli. Önce hakkı öğrenmeli sonra insanları bu hak terazisiyle tartmalı ki hataya düşülmesin duygular yanlış yönlendirmesin.

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/risale-i-nurdan-daha-iyi-istifade-yollari


Yorum Yap

Yorumlar