Soru

Kıyafete harcanan para

Bazı kıyafetlerimize çok para vermemiz doğru mudur? lüks giyinmek israfa girer mi?.

Tarih: 27.06.2011 21:05:58
Okunma: 3848

Cevap

“Dünyada sun’i libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve setr-i avrete münhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa, kolay ve ucuz, fıtrî bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, manen onları güldürür.” (Mektubat)

Görüldüğü üzere Bediüzzaman hazretleri elbise giymenin bu dünyadaki hikmetini vazife başındaki bir idarecinin elbisesi şeklinde görmekte ve diğer varlıklarla olan münasebetin ve onlar üzerindeki tasarrufun bir ünvanı olarak bakmaktadır.

“Böyle zamanda tereffühte izn-i şer’i bizi muhtar bırakmaz lezaiz çağırdıkça “sanki yedim” demeli. “sanki yedim” düstur eden, bir mescidi yemedi…..Şimdi ise ekseri (Müslümanların çoğu) açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyar izn-i şerî kalmadı.”(İstanbul’da sanki yedim namında bir mescid var. “ sanki yedim” diyen adam, hevesinden kurtardığı paralarla bina etmiş.) (lemaat)

Bediüzzaman hazretleri zamanın, zeminin ve toplum hayatının göz ardı edilmemesi gerektiğini, zevkler uğrunda fakir Müslümanların görmemezlikten gelinemeyeceğini ve gözetilmeleri gerektiğini bu şekilde vurgulamaktadır.

Kılık-kıyafette, günümüzde olduğu gibi, bir moda yarışı ile, eskimeden elbise atmanın dinen teyid edilen bir yönü yoktur. Tevazu ve sadelik esastır. Gelire göre giyinmeyi dinimiz uygun görmüştür. Cemiyetin iktisadi, ahlaki ve dini hayatını sıkıntıya sokacak hallere meydan verilmemelidir. İslami tesettürü sağlamayan giyeceklerden kaçınmalıdır.


Yorum Yap

Yorumlar