Soru

Dil Sürçmesi

Bundan yaklaşık bir ay önce idi. Kendi hâlimde öylesine bir şeyler söylüyordum. Birden dilim sürçtü ve hâşa ağzımdan yanlış bir kelime çıktı. Bunun için defalarca kez tevbe ettim, hâlâ daha tevbe etmeye devam ediyorum. Ben ne yapmalıyım bilemiyorum, arada kaldım. Kalbimde kesinlikle öyle bir niyet yoktu o sözü söylerken.

Tarih: 20.03.2022 13:58:59
Okunma: 1973

Cevap

İnsan beşerdir şaşar demişler. Bir Hadis-i Şerifte ise “Kişinin amelleri niyetlerine göredir”[1] buyurulmasıyla insanın niyetinin esas olduğu vurgulanmıştır.

 İnsan aciz, fakir, zayıf ve kusurlu bir varlık olduğu için her daim hata işlemeye meyillidir. Yine başka bir rivayette "Nefsim kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi." [2] buyurulmasıyla Cenab- ı Hak günahlarından dolayı pişman olarak kendine iltica edenleri, sığınanları afv edeceğinin müjdesini veriyor. Çünkü Allah’ın Gaffâr, Halîm, Tevvâb, Afüvv gibi isimleri vardır ki mağfiret etmeyi ve bağışlamayı gerektirir.

Cenab-ı Hak “Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O’nadır[3] buyurmasıyla afv edici olduğunu, lütuf sahibi olduğunu bildirmekle insanlara tevbe kapısından giriş yapmaya ve lütfuna mazhar olmaya davet etmektedir.

Konuya ilişkin başka bir rivayette ise “Allah’a ibadet et ve ona şirk koşma. Allah’ı görür gibi ona kulluk et. Her taşın ve her ağacın yanında Allah’ı zikret. Eğer gizlice bir kötülük işlersen, ardından hemen gizlice bir iyilik yap... Eğer açıktan bir kötülük işlediysen, ardından hemen açıktan bir iyilik yap. Allah’tan kork ve mazlumun bedduasından çekin!”[4]buyurulmuştur.

İmam Gazalî, bu hadisin kısa bir açıklamasını şöyle vermektedir.

"Gizlice verilen sadaka, (gizlice yapılan) gece günahlarına kefaret olur. Açıktan verilen sadaka ise, (açıktan yapılan) gündüz günahlarına kefaret olur."[5]

Netice olarak; dil sürçmesi herkeste olabilir. Ancak olayın farkına vararak, ümitsizliğe kapılmadan günahlarımıza, hatalarımıza, yanlışlarımıza samimi olarak tevbe ederek bir daha aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstermeliyiz. Böylece “Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir.”[6] müjdesine mazhar olmak gerektir.

 

 

[1] Buhari, 11/359

[2] Müslim, Tevbe 9/2748

[3] Mü’min, 2,3

[4] Beyhakî, Şuabu’l-iman, 2/78

[5] İhya, 4/47; bk. Iraki, Tahricu ahadisi’l-İhya

[6] İbn Mace, Zühd, 30

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Yorumlar