Soru

Ebubekir İsmi

Çocuğa Ebubekir ismi koymak doğru mudur?

Tarih: 10.10.2022 14:07:55
Okunma: 1135

Cevap

"Hz. Ebubekir (ra)'ın asıl ismi; Abdullah b. Osman b. Amir b. Amr b. Kab b. Sa'd b. Teym b. Mera b. Ka'b b. Luî b. Ğalib el-Kirşî et-Teymi'dir. Bekir kelimesinin aslı el-Bekir'dir. El-Bekir erkek deve isimlerinden bir isimdir. Aynı zamanda Bekir ismi, büyük Arap kabilelerinden bir kabilenin ismidir. Hz. Ebubekir (ra)'ın birçok lakabı vardır. Bu lakabların hepsi onun üstün karakteri ve kişiliğine işaret etmektedir. Bu lakablardan bazıları şunlardır: El-Atik (ateşten azad edilen kimse), es-Sıddık (çokça tasdik eden, samimi), es-Sâhib (Arkadaş), el-Etkâ (çok takvâ sahibi), el-Evvâh (Çok merhametli ve çok şefkatli)"

(Ali Muhammed Sallâbî, İslam Tarihi Hz. Ebubekir, Ravza Yayınları, s. 17-20)

"Bekir adlı bir çocuğu olmadığı halde kendisine Ebû Bekir künyesinin niçin verildiği konusunda kaynaklarda yeterli bilgi yoktur." (Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt:10, s. 101-103) 

Sonuç olarak Hz. Ebubekir (ra)'ın, lakab dahi olsa İslam Tarihi noktasından meşhur olan isminin, çocuklara isim olarak konulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.


Yorum Yap

Yorumlar