Soru

Amel ve Cennet

Peygamberimiz kızı Fatıma için babanın peygamber olmasına aldanma, namaz kıl ben bile seni kurtaramam derken nasıl oluyorda 10 kişi daha dünya hayatında amel defteri kapanmadan cennetle müjdeleniyor?

Tarih: 4.12.2019 22:15:50
Okunma: 2934

Cevap

“Ey Allâh’ın Rasûlü olan Muhammed’in kızı Fâtıma! Allah katında makbul olan sâlih ameller işle! (Aksi hâlde, babanın peygamber olduğuna güvenme!) Çünkü ben, (kulluk yapmadığınız takdirde) sizi Allâh’ın azâbından kurtaramam!” (İbn-i Sa‘d, II, 256; Buhârî, Menâkıb, 13-14; Müslim, Îman, 348-353)

 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Zübeyr cennettedir, Abdurrahman bin Avf cennettedir, Sa’d bin Ebi Vakkas cennettedir, Said bin Zeyd cennettedir ve Ebu Ubeydetu’bnu’l-Cerrah cennettedir.” Tirmizi 3992, 3994, İbni Mace 133

Hz. Peygamberin (sav) kızı olan Hz. Fatıma validemize ikazı başta namaz olarak salih amelleri terk etmemek üzerinedir. Ayrıca Hz. Fatıma üzerinden salih amelleri bırakıp da başkalarının onları kurtaracağına inanan kimselere de bir ders niteliğindedir. İnsanın kurtuluşunun sadece Rabbimizin iznine bağlı olduğunu ve başkalarının hatta Hz. Peygamberin bile Allah izin vermedikçe şefaat edemeyeceği hakikatini herkese ilan etmektir. Hem sizi ahirette kurtarırım diyenlere hem de İslamın helal ve haramlarına dikkat etmeden ömür geçirip bu tarz insanlara inananlara çok ibretli bir uyarıdır.

Aşere-i Mübeşşere hadisine gelince; bu on sahabi, hem ilk müslümanlardan olup hem de İslamiyete çok büyük hizmetleri olmuştur. Aynı zamanda Müslümanların en önemli gazvesi olan Bedir gazvesinde yer almışlardır. Hem Hudeybiye gününde Hz. Peygambere, O'nu ve İslamı kanlarının son damlasına kadar koruyacaklarına dair biatleri. Hem İslam için gerektiğinde en yakınlarıyla bile çarpışmaları göstermektedir ki İslam davasının yerleşmesinde bu zatların önemi çok büyüktür. 

Sevgili Peygamberimiz onlara "artık cennetle müjdelendiniz salih amelleri terk edebilirsiniz" demediği gibi bu zatların hiçbirisi bu müjdeden sonra tembellik ve gaflete asla düşmemişler bilakis ibadetlerine çok daha fazla önem vermişlerdir.

Hem de bu hadisi şöyle anlamak da mümkün; bu hallerini devam ettirmeleri durumunda cennetlik olacaklar, manasında da olabilir.

Hem Sevgili Peygamberimize (sav) cennetle müjdelenen sahabeleri Allah'ın bildirdiğini söyleyebiliriz. Allah gaybı bildiği için onların ömürlerinin sonuna kadar istikamet üzere olup kabre imanla gireceklerini ve cennet ehli olacaklarını haber vermiştir.


Yorum Yap

Yorumlar