Soru

Sakalı Kesmek

Sakalımızı kesmek günah mıdır?

Tarih: 9.05.2020 20:34:47
Okunma: 2132

Cevap

Sakalı uzatmak ve bıyığı kısaltmak  dört mezhebin emrettikleri şeylerdir.

Sakalı kesmek ise Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde haram görülmektedir.

Nevevi, Rafii, Gazali ve Şafii alimlerinin çoğuna göre sakalı kesmek tenzihen mekruhtur yani yapılması iyi görülmemiştir.

Üç mezhep ulemasını bu görüşe sevk eden deliller Hz. Peygamber (sav)'den gelen hadislerdir. Bu hadislerden bir kısmında sakalı uzatmak ve bıyığı kısaltmanın fıtrattan olduğu belirtilmişken, bir kısmında da açıkça sakalı uzatıp bıyığı kısaltmak emredilmiştir.

Ebu Davud, Şarihi Hattabi, Hz. Aişe vasıtasıyla rivayet edilen ve içerisinde sakalı uzatıp, bıyığı kısaltmanın da bulunduğu on şey fıtrattan olduğu bildirilen hadisin şerhinde alimlerin çoğunun burada fıtratı sünnet manasında anladıklarını kaydeder.

Hattabi devamla: "Bunun manası şudur. Şüphesiz bu hasletler bizim kendilerine uymakla emrolunduğumuz Peygamberlerin sünnetlerindendir. Çünkü Cenabı Hakk "Sen onların yollarına tabi ol" buyurmuştur der.

Şu hadislerde Hz. Peygamber (sav) açıkça sakalı uzatmayı ve bıyığı kısaltmayı emretmiştir: "Hz. Peygamber bize bıyıkları kısaltıp sakalları uzatmamızı emretti".

"Bıyıkları kırpınız, sakalları uzatınız. Mecusilere muhalefet ediniz".(Müslim)

"Bıyıkları kesiniz, sakalları uzatınız". "Müşriklere muhalefet ediniz. Sakalları çoğaltınız, bıyıkları kesiniz"(Buhari)

"Bıyığından almayan bizden değildir" (Nesai, Tirmizi).

Peygamber (sav)'in bu emirleri sakalın İslam'ın bir şiari olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten öyle olmasaydı müctehid imamlar sakalın kesilmesine haram demezlerdi ve Peygamber onu emretmez, sadece kendi uzatmakla iktifa ederdi. Oysa görüyoruz ki Resulullah (sav) sakalı uzatıp bıyığı kısaltmayı birçok hadisle emretmiştir.

Bunun için sakal vacip veya sünnettir. İslam'ın şiarıdır. (Fetvalar, Halil Gönenç)

Ayrıca günümüz de bazı durumlarda sakalı uzatmağa müsaade etmeyen kurumlar olduğu için, rızık endişesi taşıyanların bu konuda ruhsata dayalı hareket etmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü yukarıda da geçtiği gibi Şafii mezhebinde sakalı kesmek çirkin görülmüştür.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/sakal-sunneti

/soru-cevap/sakal-birakmak-hakkinda


Yorum Yap

Yorumlar