Soru

Sakalı Kesmek

Sakalımızı kesmek günah mıdır?

Tarih: 9.05.2020 20:34:47
Okunma: 2377

Cevap

Sakalı uzatmak ve bıyığı kısaltmak dört mezhebin emrettikleri şeylerdir.

Ancak şu da var ki: Sakalı kesmek Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde haram görülmektedir.

Nevevi, Rafii, Gazali ve Şafii alimlerinin çoğuna göre sakalı kesmek tenzihen mekruhtur yani yapılması iyi görülmemiştir.

Üç mezhep ulemasını bu görüşe sevk eden deliller Hz. Peygamber (a.s.m.)'dan gelen Hadis-i şeriflerdir. Bu Hadislerden bir kısmında sakalı uzatmak ve bıyığı kısaltmanın fıtrattan olduğu belirtilmişken, bir kısmında da açıkça sakalı uzatıp bıyığı kısaltmak emredilmiştir.

Ebu Davud, Şarihi Hattabi, Hz. Aişe (r.anh) vasıtasıyla rivayet edilen ve içerisinde sakalı uzatıp, bıyığı kısaltmanın da bulunduğu on şey fıtrattan olduğu bildirilen hadisin şerhinde alimlerin çoğunun buradaki fıtrattan maksadın, Sünnet manasında anladıklarını kaydeder.

Hattabi devamla: "Bunun manası şudur. Şüphesiz bu hasletler bizim kendilerine uymakla emrolunduğumuz Peygamberlerin sünnetlerindendir. Çünkü Cenabı Hakk "Sen onların yollarına tabi ol" buyurmuştur der.

Şu Hadislerde Hz. Peygamber (a.s.m.) açıkça sakalı uzatmayı ve bıyığı kısaltmayı emretmiştir:

Hz. Peygamberin, “Müşriklere muhalefet edin; bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın.”[1]

Peygamber (a.s.m.)'ın bu emirleri sakalın İslam'ın bir şiari olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten öyle olmasaydı müctehid imamlar sakalın kesilmesine haram demezlerdi ve Peygamber (a.s.m.) onu emretmez, sadece kendi uzatmakla iktifa ederdi. Oysa görüyoruz ki Resulullah (a.s.m.) sakalı uzatıp bıyığı kısaltmayı birçok hadisle emretmiştir.

Bunun için sakal vacip veya sünnettir. İslam'ın şiarıdır.[2]

Şiar: Ayırıcı işâret, bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, nişan demektir.

Ayrıca günümüz de bazı durumlarda sakalı uzatmaya müsaade etmeyen kurumlar olduğu için, rızık endişesi taşıyanların bu konuda ruhsata dayalı hareket etmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü yukarıda da geçtiği gibi Şafii mezhebinde sakalı kesmek haram değil sadece çirkin görülmüştür.

Ayrıca Linkte bulunan yazımızdan da istifade edebilirsiniz…

https://risale.online/soru-cevap/biyik-birakmak-1


[1] Buhârî, Libâs, 64

[2] Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Sakal Bahsi

 


Yorum Yap

Yorumlar