Soru

Müceddidlerin İsimleri

Şimdiye kadar kaç müceddid gelmiştir ve isim sıralaması nasıldır?

Tarih: 1.03.2010 00:00:00
Okunma: 12094

Cevap

Müceddid yenileyici demektir. Bununla her yüz senede bir, dini yenilemekle manen vazifelendirilen büyük İslam alimleri kasd edilir.

Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde, "Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek hir müceddid gönderecektir" buyurmuştur. (Ebu Davud, Melahim, 1)

Büyük İslam alimlerinden İmam Celaleddin Suyutî, müceddidlik hakkında bir eser yazmış ve zamanına (miladi 1400'lü yıllara) kadar geçen müceddidleri kendi kanaatine göre şöyle sıralamıştır:

 1. Ömer b. Abdulaziz
 2. İmam Şâfiî
 3. İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'arî
 4. İmam İsferainî
 5. İmam Gazalî
 6. Fahruddîn Razî
 7. Takyuddin İbnu Dakîki'l-Iyd
 8. İmam Bulkînî
 9. İmam Suyutî, dokuzuncu müceddidin kendisi olduğunu ümit ettiğini söyler.

Bunların çoğu hakkında farklı görüşler vardır. Suyuti'den sonraki asırlarda müceddid olarak meşhur olan isimler ise şunlardır:

 1. İmam-ı Rabbanî
 2. Şah Veliyyullah Dehlevî
 3. Mevlana Halid-i Bağdadî
 4. Bediüzzaman Said Nursî

Yukarıda sayılan isimlerden koyu renkle gösterilenler müceddid oldukları hakkında ekseriyetle kabul görmüş olanlardır.

Burada ismi geçmeyen Şeyh Abdulkâdir-i Geylanî ve Mevlana Celaleddin-i Rumî gibi etkileri asırlardır devam eden bazı isimlerin de müceddid olması mümkündür.

Çünkü bazı görüşlere göre, bir asırda birden fazla müceddid gelmesi de mümkündür.

Ayrıca şu adresi de okuyunuz.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar