Soru

Bismillah, Nasıl İslamın Nişanı Oluyor

Birinci Sözde Bediüzzaman Hazretleri besmelenin "İslam Nişanı" olduğunu buyuruyor. Bismillah nasıl İslam Nişanı oluyor. Bunu izah eder misiniz?

Tarih: 12.06.2020 16:51:37
Okunma: 2767

Cevap

Nişan, alamet, belirti gibi manalara gelmektedir.

Besmelenin islamın nişanı olması ise, görüldüğünde islamiyeti hatırlatan bir alamet olmasındandır.

Peygamber Efendimiz'in hayatına dair  en iyi siyer kitaplarından biri olarak  kabul edilen İbn-i Hişam'ın İslam Tarihi kitabının 2.cildinde  Peygamber Efendimiz(asm)'ın hayatından, meselemize ışık tutacak şu hadiseyi nakletmektedir;

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Taif’ten dönerken bir bağa uğramıştı. Bağın sahiplerinin Addas isminde bir köleleri vardı. Addas Hıristiyan bir kimse idi. Bağ sahipleri, Efendimiz’e üzüm götürmesini Addas’a emrettiler. Bunun üzerine Addas üzüm salkımlarını bir tabağa koyup Peygamber Efendimiz’e getirdi ve ona takdim etti.

Peygamber Efendimiz de "Bismillah" diyerek üzümleri yemeye başladı.

Addas Resulullah'a bakıyor ve yüzünün şeklini, şemailini inceliyordu. Sonra O'na şöyle dedi: "Allah´a and olsun ki söylediğin bu kelimeyi bu belde halkı asla söylemez."

 

Peygamber Efendimiz de ona sordu:

- Ey Addas! Sen hangi beldedensin, dinin nedir?

- Hıristiyanım, Ninova halkındanım.

- Salih adam olan Yunus bin Metta´nın şehrindensin öyle mi?

- Yunus bin Metta´yı nereden tanıyorsun?

- O benim kardeşimdir. O peygamberdi, ben de peygamberim!

 

Peygamber Efendimiz’in bu sözleri üzerine Addas, peygamberimizin ellerine kapanmaya başladı. Öte taraftan bahçe sahipleri olan Utbe ile Şeybe, Hıristiyan kölesinin yaptıklarını görüyorlardı.

 döndüğünde ona şöyle dediler: "Yazıklar olsun sana ey Addas! Sana ne oldu ki şu adamın başını ve ellerini öpüyordun?"

Addas şu karşılığı verdi: "Ey efendim! Yeryüzünde bundan daha hayırlı bir adam yoktur. Bana ancak bir peygamberin bilebileceği haberleri iletti."   (İbn-i Hişam, C.2/S.63)

 

Besmelenin islam nişanı olması, gerek her sûrenin başında zikredilmesi, gerekse Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen rivâyetler Besmele'nin önemini vurgulamaktadır. Bundan dolayıdır ki Besmele, bir anlamda Kur'ân'ı Kerimin özeti kabul edilmiştir. Hz. Ali (r.a)  " Kur'ân Fâtiha sûresinde, Fâtiha sûresi de Bismillahirrahmânirrahim cümlesinde özetlenmiştir Buyurmaktadır.

 

Ninovalı Addas (r.a) ve Peygamberimiz arasında geçen hadiseden anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimizin besmele çekmesi üzerine Addas'ın Peygamberimizin sıradan bir insan olmadığını anlaması ve bu alametin vesilesiyle islamiyete girmesi besmelenin islamın nişanı olduğunun göstergesidir.


Yorum Yap

Yorumlar