Soru

Üç Cumaya Gitmemek Meselesi

 3 kere Cumaya gitmeyenin kalbi mühürlenirmiş. Kalbi mühürlenir ne demek? Yani kalbi mühürlenmiş bazı kafirler gibi yeniden iman etme, tevbe etme ihtimali kalmıyor mu demek? Cehennemlik mi olmuş demek? 

Tarih: 4.12.2020 14:06:34
Okunma: 1462

Cevap

“Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.” (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı)

Kalbin Mühürlenmesi

Tab’ı Kalb: Gerçekleri kavrayıp benimseme kabiliyetine sahip kalbin hidayete yönelme yeteneğinin köreltilmesi anlamında bir terim.

Ayrıca; “insanın dinî gerçekleri kavrayıp benimsemesini sağlayan ruhî yeteneğinin köreltilmesi” şeklinde tanımlanabilir.(TDV İslam Ansiklopedisi, Tab’ı Kalb mad.)

“Kalbin mühürlenmesi, hayrın ulaşmasını zorlaştıran, engelleyen katılıktır. Demek ki insan fıtratı üst üste üç Cuma gelmemeye mütehammil değildir. Gelmedi mi manevi bağlardan ve dini hassasiyet ve sırrî duygulardan pek çok şey kaybedecektir.

Bazı alimler kalbin mühürlenme tehdidini “üst üste üç cumanın terkine bağlarken, bazıları üst üste olmasa da üç cumanın terkiyle mühürlenmenin olacağını söylemiştir.” (Kütüb-i Sitte, c. 17, s.58)

“Zira dinimizce bu derece önemsenen bir günü ve namazı ihmal edip ona katılmayan kişi böyle yapmakla evvelden açık olan kalbini o manevi atmosfere kapatmış ve Cuma gününün hayır ve bereketinden mahrum olmuştur.” (Hadislerle İslam, c. 2, s. 215)

Fakat buradaki kalbin mühürlenmesini bazı ayetlerde geçen kafirlerin kalplerinin mühürlenmesi ile aynı manada anlamamak gerekir. Çünkü kafirlerin kalplerinin mühürlenmesi ve perdenin çekilmesi; Allah'ı inkar edip şirkte ısrarcı olmanın bir neticesidir. Kulun şirkte ısrarcı olması ve tevbe etmemesinin neticesinde  mühürlenme hadisesi oluyor. Hatta günahta ve şirkte ve küfürde ısrar ede ede iyiliğe kabiliyeti kalmıyor. Tamamen kötülük ve şer ile kalbi ve diğer hisleri doluyor. Böyle kimseler ebedi yaşasalardı yine iman etmeyecek ve kendi yolunda devam edeceklerdi.

Yoksa bir günah işlemeyle veya bir yanlış yapmayla mühürlenme veya perde çekilme olmuyor. Çünkü İslam itikadında şirk-inkar olmadıkça  sadece günah işlemekle dinden çıkılmaz. Sadece günahkar olunur. İman ve hidayet kapısı ise her zaman açıktır.

Ayrıca Bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/kafirlerin-kalp-ve-kulaklarinin-muhurlenmesi

 

 


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar