Arama sonuçları: 37 sonuç bulundu.

Bismillâh neden büyük tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir berekettir? İzah eder misiniz?
Birinci Söz Risalesi'ndeki, "Bismillah her hayrın başıdır" cümlesini açıklar mısınız?
Birinci Sözde Bediüzzaman Hazretleri besmelenin "İslam Nişanı" olduğunu buyuruyor. Bismillah nasıl İslam Nişanı oluyor. Bunu izah eder misiniz?
Birinci Söz’deki îzâhata göre “Bismillâh”ın zikrindeki maksad nedir?
Harfler ve cüzlerinden evvela ب'nin fenn-i sarfça bir mânâsı istiânedir. Bir mânâ-yı örfîsi teberrük mânâsı olmasından bu ب'nin merci-i müteallikı kendi mânâsından çıkan اَسْتَعِينُ ve اَتَيَمَّنُ fiillerine bağlanıyor. Veyahut Bismillah’taki perdesinde قُلْ (söyle)’den çıkan اِقْرَاْ (oku) fiiline bakar. Yani: “Ya Rabbi, ben senin isminin yardımıyla ve onun bereketiyle okuyacağım. Her şey senin k...
Bismillâh neden her hayrın başıdır?
İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?
Allah namına vermek ve Allah nâmına almak ne demektir?
Birinci Sözdeki " Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız." cümlesini nasıl anlamalıyız.
Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir ayetini açıklar mısınız?Burda Hükmetmekten kasıt nedir?