Soru

Bediüzzaman'ın Nesebi

Üstad hazretleri neseben kürt müdür?

Tarih: 24.11.2010 11:24:03
Okunma: 4018

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri'nin nesebi, aslen Hazret-i Peygamber asm.a dayanmaktadır. Baba tarafından Hazret-i Hasan'a ve ana tarafından Hazret-i Hüseyin'e dayanan bir seyyiddir.

Fakat Osmanlı devrinde Kürdistan denilen doğu bölgesinde dünyaya gelmiş ve İstanbul'da yaşadığı dönem boyunca Said-i Kürdî ünvanını kullanmıştır.

Kürdçe konuşan bir ailede dünyaya gelmesi sebebiyle ana dili de Kürdçedir. Geçmiş ecdadlarının pek çoklarının kürd olması da gayet mümkündür.

Fakat babasının baba tarafı ile annesinin baba tarafları seyyid sülalesi olması hasebiyle neseben seyyid sayılmaktadır.

Günümüzde, Üstad'ın ifadesiyle, nesiller çok karışmış olduğundan Bediüzzaman Hazretleri'nin neslinde Arablık ve Kürdlüğün karıştığını söylemek mümkündür. Hatta Türk neslinin dahi onun nesebinde bulunması gayet mümkündür. Çünkü kendileri, atalarının geçmişte Isparta vilayetinden Bitlis'e göçtüğünü bu sebeble nahiyelerinin adının İsparit olduğunu söyler.

Zahiri nazarda, Kürdistan'da dünyaya gelmesi ve anadilinin Kürdçe olması sebebiyle Bediüzzaman Hazretleri Kürd milletine mensubdur. Bu cihetle kendisine Said-i Kürdî denilmiş ve kendisi Osmanlı devrinde imzasını bu isimle atmıştır. 31 Mart hadisesi sonrası 1909 yılında İstanbul'da Divan-ı Harb-ı Örfî'de yargılanırken yaptığı müdafaasında mahkemeye karşı, "Ben ki bir Kürdüm. Ulemaya farz-ı ayın olan bir vazifeyi omuzuma aldım..." tarzında kullandığı ifadesiyle de kendisini Kürd olarak nitelemektedir.

Fakat Bediüzzaman Hazretleri hiç bir zaman ne kendisine, ne de talebelerine milliyetçi bir bakışla yaklaşmamış ve her zaman İslam milliyetini ve İslam kardeşliğini savunmuştur. Bu hususta bakınız:

Said Nursî Hazretleri'nin seyyid oluşu hakkında şu cevabı da okuyunuz.


Yorum Yap

Yorumlar