Soru

Üstadın Seyyidliği

Üstad hazretleri seyyid midir?

Tarih: 2.12.2009 00:00:00
Okunma: 3214

Cevap

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin seyyid olduğunda şüphe yoktur. Yani Hz. Peygamber (asm) Efendimizin mübarek neslindendir. Bazı hikmetlere binaen eserlerinde bunu kendisi bizzat zikretmemişse de talebelerinden Büyük Ruhlu Küçük Ali rahmetlinin yazdığı bir haşiyeyi Osmanlıca Lem’alar Mecmuasına alarak aslen seyyid olduğunu ortaya koymuştur. Haşiye şöyledir:

“… Bizce Üstadımız Saîd Nursînin birinci Âl'den (Al-i Beyt’ten ve seyyid) olduğu kat'idir. Çünki, sinek gibi bir mahlukun Üstadımızı taciz etmemesi, nesl-i mübarekinden olan (Seyyid) Abdülkadir Geylaniden bu hali Üstadımız irsiyet (miras) olarak almıştır. …  Küçük Ali”                                                     

Seyyid Abdulkadir Geylani (ks)’nun bu hali peygamberimizden aldığını Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde şöyle anlatır:

“Hem sinek onu (Peygamberimizi sav.) taciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı. Nasılki evlâdından olan Seyyid Abdülkadir-i Geylanî (ks) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; sinek ona da konmazdı.” (19. Mektub)

Üstad Bediüzzaman’ın talebelerinden olan ve seyyidliği şeceresiyle ve bütün köy halkının seyyid olarak bilinmesi ile sabit olan Urfalı Seyyid Salih Özcan Abi, Bediüzzaman Hazretleri’nin kendi dilinden duyduğu bir itirafı şöyle anlatmıştır:

“Ben kendilerinden seyyid olup olmadıklarını sordum. ‘Evet ben de seyyidim. Ama sakın kimseye söyleme. Annem Hüseyni, babam Haseni’dir." dedi.” (Son Şahidler, 3. Cild, sh. 238)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar