Sorular

İmandan sonra en mühim esas namaz ise, Kastamonu Lahikasında geçen “ Kur’an-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm” cümlesini nasıl anlamalıyız? Bu cümleye göre imandan sonra en mühim esas haramlardan ve yasaklardan kaçınmak, yani takvadır anlamı çıkar mı?
Helal gıda yemesine ve dini kitaplar almasına karşı çıkan kocaya itaat edilmeli midir?
Kastamonu Risalesi 13. Mektup'taki (و اِنْ كُنْتُمْ مَرْضي) ayetinin 1500 küsür olan makâm-ı cifrîsi nasıl üstadın bahsettiği manaya işaret ediyor? 1500 rakamının bu manadaki hikmeti nedir?
10.söz 12.hakikatte geçen 'belki ekser mevcûdâtta, sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki, bir vechi Sâni‘e şehâdet ettiği gibi, diğer vechi de haşre işaret eder.' kısmını izah eder misiniz?
Kastamonu Risalesi 13. Mektupta bahsedilen "sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi" ne demektir?
Sevgi yukardan mi gelir? Allah rasulü eger bizi seviyorsa biz onu seviyoruzdur, ya da âşık olmusuzdur diye duydum, dogru mudur? kalbten kalbe bir yol var mıdır?
Diş beyazlatma işlemi, kulağa iki ya da üç delik açtırma, lazer epilasyon yaptırmak (namahreme gösterilmediği takdirde) caiz midir?
Şükürler olsun 2 yıldır 5 vakit namaz kılıyorum. Nncak namazda huşuyu yakalayamıyorum. Sadece secdeye gidince Allah'ın huzurunda olduğumu anlıyorum. Kılmaya devam ediyorum, ama huşuyu yakalayamıyorum. Namazlarım kabül müdür? Bir de ne yapmalıyım?
Gaye ve nizam delili ile hudus ve imkan delilleri ne demektir? Kıyaslar mısınız? Risale-i Nur'da neden daha çok gaye ve nizam delili tercih edilmiş?
El fatiha denildiği zaman okumaya mecbur muyuz? Okumazsak günah olur mu?