Soru

Zina Edenlerin Evliliği

Zina eden iki kişi evlense zina hükmü ne olur, yani zina hükmünden kalkar mı? Zina ile Peygamberimizin uygulaması nasıldır? Evli zina edenle, bekar zina edenler hakkında hüküm nedir?

Tarih: 24.12.2011 15:41:42
Okunma: 18620

Cevap

Allahü Teâlâ Nur suresi üçüncü ayette şöyle buyuruyor:

"Zinâ eden erkek, zinâ eden bir kadından veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinâ eden bir kadına gelince, zinâ eden bir erkekten veya müşrik olan bir erkekten başkası onunla evlenemez. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır." 

O halde bu fiili işleyenler mü'min oldukları halde bunu işlemezler. Ancak bunlar imandan ve iman duygusundan uzak bir ruh haleti içindedirler.


Peygamberlerin zina hakkındaki  uygulaması ise şu şekildedir.

 Evli erkek ve kadın için recm (taşlayarak öldürme), bekâr erkek ve kadın için yüz sopa (celde) vurmaktır.

"Zinâ eden kadın ile zinâ eden erkeğin her birine yüzer sopa vurun; eğer Allah’a ve âhiret gününe îmân ediyorsanız, Allah’ın cezâsı(nı tatbik) husûsunda o ikisine karşı bir acıma duygusu, artık size mâni‘ olmasın! Mü’minlerden bir topluluk da o ikisinin cezâsına şâhid olsun!" (Nûr Suresi,2)

Recm cezası Hz. Peygamber'in uygulamasıyla sabittir: "Cüheyne'den bir kadın zinadan gebe olduğu halde Rasûlullah (s.a.s)'e gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Haddi icap eden bir iş yaptım, bana hadd(i şer'îyi) icra et' dedi. Peygamber (s.a.s) kadının velisini çağırdı: Buna iyi bak, çocuğu doğurduğunda bana getir' buyurdu. (Velisi denileni) yaptı. Peygamber (s.a.s) emretti. Kadının elbisesi sıkıca bağlandı, sonra emir verdi, kadın taşlandı. Daha sonra (cenazesi) üzerine namaz kıldı. Bunun üzerine Hz. Ömer; Ey Allah'ın Rasûlü, onun üzerine namaz kıldınız, halbuki o zina etmişti' dedi. Rasûlullah (s.a.s): "O öyle bir tevbe etti ki Medine halkından yetmiş kişiye taksim olunsa hepsine kâfi gelirdi. Allah için canını vermesinden daha faziletli bir şey biliyor musun?' "buyurdu (Müslim Hudûd 28; Ibn Mâce, Diyet, 36' Malık, Müslim, Muvatta" Hudûd, 11).

Mâiz Bin Mâlik'in Recmi
Nuaym b. Hezzâl, babasını (Hezzâl)'ın, şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Mâ'iz b. Mâlik babamın yanında kalan bir yetimdi. Mahalleden bir Ca­riyeyle cinsî ilişki kurdu. Babam kendisine:"Rasûlullah (s.a)'e git, yaptığını haber ver. Belki senin için (Allah'tan) bağış diler" dedi. Bunu, Mâiz için bir çıkış yolu bulunur umuduyla istemişti. Mâiz, Râsûlullah'a gelip:"Yâ Rasûlullah! ben zina ettim. Bana Allah'ın Kitabını (n hükmünü) uygula" dedi.Rasûlullah ondan yüz çevirdi. Mâiz dönüp tekrar;" Yâ Rasûlullah! Ben zina ettim. Bana Allah'ın kitabım (n hükmünü) uygula" dedi.Rasûlullah yine ondan yüz çevirdi. Ama Mâiz tekrar dönüp: "Yâ Ra­sûlullah ! Ben zina ettim. Bana Allah'ın Kitabını uygula dedi." Nihayet bunu dört kez söyleyince, Rasûlullah (s.a):"Sen bunu dört kez söyledin. Kiminle zina ettin?" dedi. Mâiz:" Falan kadınla"Onunla birlikte yattın mı? -Evet

Derin onun derisine değdi mi? -Evet

Onunla cinsel ilişkide bulundun mu? -Evet

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a) recmedilmesini emretti. Mâiz, Harre'ye götürüldü. Recmedilip de (recmedilmeye başlanıp da) taşın acısını hisse­dince sabredemedi, (recmedildiği yerden) çıkıp kaçtı. Arkadaşları yetişe­mediği halde Abdulah b. Üneys yetişip, bir deve inciği aldı ona atıp Öl­dürdü. Sonra Rasûlullah (s.a)'e geldi ve bunu kendisine haber verdi.Rasûlullah (s.a):
"Keşke bıraksaydınız. Belki tevbe ederdi de, Allah tevbesini kabul ederdi" buyurdu. (Ebu Davud)

 

Birbiriyle zina eden iki kişi evlense zina günahı ortadan kalkmaz. Bundan dolayı pişman olup tevbe etmeleri gereklidir.

Zinanın cezasını şahıslar kendileri uygulayamazlar. Şeri devlet uygular. Şahıslar kendileri uygulamaya kalkarsa fitne çıkar. 


Yorum Yap

Yorumlar

allahcc razı olsun bılgılerden dolayı
Gönderen: EBUBEKİR KARA
Tarih: 14.01.2012 10:27:47
ÇOK GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ ALLAH RAZI OLSUN AMİN
Gönderen: ŞÜKRÜ GÜZEN
Tarih: 4.08.2012 17:20:25