Soru

Zina ve Had Cezaları

Ülkemizde şeriat kanunları uygulanmıyor. Zina yapan ve üzerine had gereken bir kimse nasıl kendini affettirebilir. Eğer ülke şeriatla yönetilmeye başlarsa kişi geçmişteki zinasını itiraf edip cezayı kendine uygulatmalı mı? 

Tarih: 25.11.2022 17:32:57
Okunma: 447

Cevap

Malum olduğu üzere şu anda Müslümanlar dünyanın her tarafında yaşamaktadır. Bu ülkelerin bir kısmı dar-ı harbtir. Bir kısmı İslam ülkesidir. Bir kısmı ise İslam ülkesi olmasına rağmen Şeriat uygulanmamaktadır.

Bir müslüman, Dârü'l-harb'te işlediği suçlarından dolayı cezaya çarptırılamaz. Çünkü İslâm devletinin otoritesi oralarda geçerli değildir. Dünyada had cezası verilmemesine rağmen, o suçların cezası Allah'a aittir. (Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşerî Hukuk, çev. A. Nuri, İstanbul 1976, I, 520).

Ancak bu hususlarda çeşitli ictihadlar vardır. Meselâ İmâm Şâfiî'ye göre, "Dârü'l-İslâm'da helâl olan şey Dârü'l-harb'te de helâldir; haram olan orda da haramdır. Bir suçun Dârü'l-harb'te işlenmesi cezayı düşürmez." (es-Serahsî, el-Mebsut, IX, 100; İmâm Şâfiî, el-Umm, VII, 322).

İmâm-ı A'zam(ra) "Dârü'l-harb’te hadler uygulanmaz" hadisini esas alarak, mesela Dârü'l-harb'te görev yapan askerlerden biri haddi gerektiren bir suç işlese, Ebu Hanîfe'ye göre oradaki kumandanın haddi uygulama yetkisi olamaz, ancak dârü'l-İslâm'a dönülünce devlet başkanı veya kadı'nın vereceği hüküm geçerli olur. İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî ise haddin hemen uygulanabileceğini savunmuşlardır. (İbn-i Kudame, el-Muğnî, IV, 46). (Ahmet Ağırakça)

Anlaşıldığı üzere kişi hangi günahı işlerse işlesin, o küfür diyarında ona ceza verilmese bile bu günahın cezası ahirete kalır. Hz Ömer(ra) kıtlık döneminde had cezası olan el kesmeyi kaldırmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi şartların oluşmadığı bir yerde hukuki olarak ceza verilmeyebilir. Fakat bu cezanın verilmemesi onun ahirette de sorumluluğunun olmadığı manasına gelmez. Yani Hz. Ömer'in hırsızlıktan dolayı ceza vermemesi o kişinin ahirette cezası olmayacağı anlamına gelmez. Mesela katil olan birinin suçu işlediği tesbit edilemezse ona ceza verilmez. Fakat o kişi Allah(c.c) katında hükmen katil olmuştur. Hesabı ve kendisi ile ilgili hüküm Allah'a (c.c) kalmıştır.

Zina veya hırsızlık eden kişiye suçunun karşılığı olarak ceza uygulandığı zaman bu kişinin o günah ile ilgili cezası ahirette üzerinden kalkması ümit edilir. Fakat İslam devletinin olmadığı bir yerde işlenen günahların cezası ise ahirette görülür. Tevbe edildiği takdirde affedilmek Allah’ın(c.c) takdirine kalmıştır.

İleride ülke şeriatle yönetilirse kişiler yaptığı günahları itiraf etmek yerine gerçek bir tevbe ile tevbe etmesi daha uygun görünüyor. Ayrıca geriye doğru had cezaları uygulanır mı bilemiyoruz.


Yorum Yap

Yorumlar