Soru

Kur'an'ı Mealinden Okumak
Kur'an'ı sadece meal okuyarak anlamaya çalışmak doğru mudur?
Tarih: 13.01.2021 08:04:02
Okunma: 1052

Cevap

Kur’an’ın meali nasıl ki Arapçadan çevrilerek elde edilmiştir. Bu çeviriler üzerinden yorum yapmak görüş ifade etmek hüküm çıkarmak son derece hatalıdır. Mesela Shakespeare’nin ünlü bir eserini Türkçe tercümesinden birebir anlamak mümkün değildir. Çünkü bir dil ve edebiyatın inceliklerini, o dile has gramer özelliklerini, yazıldığı döneme mahsus kelimelerin manalarını, siyasi tarihini ve kültürünü bilmeden o dile ait eserler anlaşılmaz.

Bunun gibi sadece meal okumak suretiyle Kur’an anlaşılmaya çalışılırsa o zengin manalar bir derece anlaşılır; çoğu zaman da gölgeli ve gizli kalır. Çünkü hiçbir dilin başka bir dile hakiki manada tercüme edilmesi mümkün değildir. Bir kelime kendi kültüründe çok derin manalar ifade ederken başka bir toplumun kültüründe aynı karşılığı bulamaz. Bu kavramları gerçek manasıyla anlayabilmek için o kültürün ruhunu teneffüs etmek gerekir.

Mesela; اَلْحَمْدلِلّٰهِ kelimesi Kur’anî bir cümledir. Bu kelimeye meal verenler “Hamd Allah’a mahsustur.” diyor. Tefsirlerde bu kelime ile ilgili yapılan yüzlerce sayfa izahların hepsi bu kelimenin bir kısım manasını ifade ederken bir tek “Hamd Allah’a mahsustur.” mealiyle nasıl bütün bu manalar ifade edilebilir? Bu gibi mealler en kısa bir manadır. Yoksa bu kelimenin bütün manalarını içermez. Bu kısa meal ile Kur’an’ın kastettiği manalar eksik kalır. Bu ise kendi anlayışına göre Kur’an’ı konuşturmak hükmünde olur.

Başka bir misal verecek olursak Allah (c.c) بِسْــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ demiştir. Bu cümle gibi Kur’an’ın bütün kelimeleri de tefsirlerde ifade edildiği gibi onlarca hatta yüzlerce sayfa manayı ifade eder. Onun için meal bire bir Kur’an’ın kendisi değildir. Belki manası denizler kadar geniş olan Kur’an’dan bir damla gibidir. Besmeleyi meallerden okuyanlar “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla” diye mana vererek Allah böyle diyor demektedirler. Halbuki bu mana okuyanın kendi anladığı kısa manadır.

Allah, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla dememiştir. بِسْــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ demiştir.

Burada şunu da izah edelim ki; sadece meal okumak Kur’an okumak değildir. Kur’an Arapçadır. Meal okuyan kişi o meali kim yazdı ise onun anladığı kısa manayı okumuş olur. Kur’an okumuş olmaz.

Kur’an’ın Doğru Bir Şekilde Anlaşılması İçin

1.         Başta Peygamberimizin (a.s.m) sünnetini ve hadislerini,

2.         Ayetlerin iniş sebeplerini (esbab-ı nüzül),

3.         Arap dili ve edebiyatının inceliklerini,

4.         Ayetler hakkında sahabeler’in ve âlimlerin görüş ve izahlarını,

5.         Tefsir, hadis ve fıkıh usulü gibi ilimleri bilmek gibi ilmi bir altyapıya sahip olmak gerektir.

 


Yorum Yap

Yorumlar