Soru

Şeriatın Sırları

Şeriatın sırları nelerdir?

Tarih: 19.11.2020 18:16:14
Okunma: 838

Cevap

Şeriat, Peygamber efendimizin getirmiş olduğu İslamiyet dininin bütün ameli ve itikadi hükümlerine denir. 

Esrar ise; genel olarak bir anda herkesin bilemeyeceği, anlaşılması izah isteyen ve her aklın ilk bakışta keşfedemediği meseleler diye izah edilmiştir.

Esrar-ı Şeriat ise dinimizin hükümlerinin sırları yani izaha ve açılmaya ihtiyaç duyulan ve daha önceki zamanlarda alimler tarafından mücmel bırakılmış veya gerek olmadığı için üzerinde çokca durulmamış olan kısımlarıdır diyebiliriz. Örneğin; "neden mirasta erkeğe iki kadına bir hisse vardır." ya da "namazın beş vakte tahsisi nedendir" gibi bazı meseleler bunlardandır diyebiliriz.

Şimdi bu ifadeyi risale-i nurda geçtiği yer ile birlikte değerlendirecek olursak daha iyi anlaşılacalacağı kanaatindeyiz.

"böyle bir zamanda hakāik-i îmâniyeye ve esrâr-ı şerîata ve sün­net-i seniyeye hizmet eden mübârek, hâlis kalemlerden akan siyah nûr..."(Lem'alar, Shf:175)

Üstadımız burada risale-i nuru hattı Kur'an ile yazmak vasıtasıyla şeriatın sırlarına büyük bir hizmet edildiğini ve bunun sevabından bahsetmektedir. 

Zira Risale-i Nur, içinde bulunduğumuz şu ahir zamanda dine çok büyük bir hizmeti etmiştir ve bunu ehl-i insaf olan herkes bilir ve takdir eder.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurmaktadır. "Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-i Kur'aniyenin muammalarını hall ve keşfetmiştir ki; her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükûke düşüp, tereddüdlerden kurtulamayıp, bazan imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler.(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Shf:194)

 Örneğin; 25.Söz adlı risalede Kur'an-ı Kerimin  kırk cihetle mucize olduğunu Bediüzzaman Hazretleri çok kati ve vazih bir şekilde ispat etmiştir. Bu izah şeriatın ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerime bu zamanda en büyük bir hizmet olmuştur.

Yine 19.Mektub adlı risalede Peygamber efendimizin hak peygamber olduğunu çok eşsiz bir şekilde anlatmıştır.

23.Lem'a Tabiat risalesinde ise tabiat  ve fenden gelen küfür fikrini zir-u zeber etmiştir.

10.Söz Haşir risalesinde ölümden sonra haşrin ispatını çocukların dahi anlayacağı tatlı bir üslupla iki kere iki dört eder katiyyetinde anlatmıştır.

31.Söz Mirac risalesinde miracın hakikat, hikmet ve tılsımını çok güzel bir şekilde açıklamıştır.

26.Söz Kader risalesinde kader ile cüz'i ihtiyarinin tevfikini ve kader hakkında çokca sorulan onlarca meseleyi çok bedi bir şekilde açığa kavuşturmuştur.

İctahad, Peygamber efendimizin kesret-i izdivacı, mirasta kadına bir erkeğe iki verilmesinin hikmeti, namazın beş vakte tahsisi, menfi milliyetçiliğin zararları, İktisad, Alevilik, Hastalığın Hikmetleri, Velayetin mertebeleri gibi 100 den fazla konunun esrarını ve bu zamanın fehmine ve ihtiyacına uygun izahlarını Risale-i Nur yapmıştır.

Buradan kastedilen mana budur diyebiliriz.

Ayrıca Bakınız: 

https://risale.online/soru-cevap/esrar-i-din-ve-esrar-i-seriat

 


Yorum Yap

Yorumlar