Soru

El Öpmek

Büyüklerin elini öpmenin dinen bir hükmü var mı? Yoksa sadece bir gelenekten mi ibaret? Eğer böyleyse, el öpmek caiz mi?

Tarih: 14.09.2009 00:00:00
Okunma: 4459

Cevap

Anne ile babanın âlim ve sâlih kimselerin ellerini öpmekte dinimizce bir sakınca yoktur. Asr-ı saadette yaşanan üç hadise bunun caiz olduğunu göstermektedir.

1- Sahabeden Abdullah bin Ömer (ra) "Biz ona (Hazreti Peygamber'e) yaklaştık ve elini öptük." demiştir.

2- Birgün ik Yahudi peygamberimiz (sav)'e gelerek kendisinden Yahudilikteki dokuz açıklayıcı ayetleri sordular. Cevaplarını alınca bu iki şahıs, Resul-i Ekrem'in (sav) elini ayağını öptüler, "Senin muhakkak bir peygamber olduğuna şahitlik ederiz" dediler.

3- Zeyd bin Sabit (ra) bir cenazenin üzerine namaz kılmıştı. Namazı takiben kendisine katırını getirdiler. O binmek üzere iken, Abdullah bin Abbas (ra) hayvanın üzengisini tutmuştu. Bunu gören Zeyd (ra), "Ey Resulullah'ın (sav) amcasının oğlu! Onu bırak" dedi. Abdullah bin Abbas (ra), "Âlimlerimize ve büyüklerimize böyle davranmakla emrolunduk" dedi. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit (ra) de onun elini öptü ve "Bize de Allah Resulü'nün (sav) ehl-i beytine böyle yapmamız emrolundu" dedi.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar