Soru

Katılım (Tekafül) Sigortacılığı

Katılım bankasından (Örn. Kuvvettürk) kredi kullanarak araç almak istiyorum. Ancak bu bankalar kendi sistemleri gereği alınan araca kasko yaptırmayı zorunlu tutuyorlar. Bu durumda katılım ya da tekafül denen sistem ile aracımı kasko yaptırmam uygun olur mu. Somut örnek vermek gerekirse Kuveyttürk'ün de iştirakinde bulunduğu Neova Katılım Sigortacılığı ile aracıma kasko yaptırman caiz midir?

Tarih: 15.02.2020 16:56:35
Okunma: 3907

Cevap

İslam hukukçuları genel olarak sigortaya cevaz vermemişlerdir.  Ancak son dönemde bazı şartlar çerçevesinde meseleyi geniş biçimde ele alan İslâm hukukçularının sigortaları sosyal sigortalar, primli ticarî sigortalar ve karşılıklı yardımlaşma sigortaları şeklinde üçe ayırarak her biri hakkında ayrı değerlendirme yaptıkları görülmektedir.

Üçüncü kısım olan karşılıklı yardımlaşma sigortasını da aşağıdaki şekilde değerlendirmişlerdir:

Özel sigorta türlerinden değişken primli karşılıklı sigortalar da (yardımlaşma sigortaları) genellikle İslâm âlimlerince şu gerekçelerle meşrû sayılmaktadır: İslâm’ın temel kaynaklarında teşvik edilen karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanan (el-Mâide 5/2; Müslim, “Birr”, 58, 65, 66) bu sigortalarda hiç kimsenin diğeri üzerinden ticarî kazanç elde etme amacı bulunmayıp yapılan sözleşmeler karşılıklı hibe, kefalet, vekâlet ve özel şartlar içeren taahhüt gibi genelde teberru akidlerinin dayandığı ilkelerle uyum içindedir. Bu tür sigorta sözleşmeleri ivazlı / ticarî sözleşme mahiyetinde olmadığı gibi üyeler karşılaşacakları ağır risklerin vereceği zararı yardımlaşarak ortadan kaldırmak üzere dayanışma dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Böyle bir gaye için bir araya gelmek meşrû olmanın ötesinde bütün ilâhî dinlerce teşvik edilen bir davranıştır. Bu sigortalarda bazı üyelerin verdiği sigorta priminden daha çok tazminat alırken bazılarının hiç tazminat alamaması sebebiyle meydana gelen belirsizlik (garar) sözleşmeye zarar verecek ölçüde olmadığı gibi sigorta sözleşmesi akdi fâsid kılan ribâ, fâsid şart ve kumar gibi unsurlar da içermemektedir (Îsâ Abduh, s. 185; M. Necîb el-Mutîî, XIII, 264; Abdüssemî‘ el-Mısrî, s. 80; Ebü’l-Mecd Harek, s. 121). [1]

Sorudaki sigorta çeşidini üçüncü kısım olan ve yukarıda izahı geçen "karşılıklı yardımlaşma sigortaları" çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü neova sigorta şirketi kendi resmi sitesinde bunun hem karşılıklı yardımlaşma usulüyle yapıldığını hem de fetvasını yayınlamıştır. Detaylı bilgi için bkz: https://www.neova.com.tr/hakkimizda/katilim-sigortaciligi

Ayrıca bkz:

/soru-cevap/arac-kaskosu-ve-sigorta

 [1] Geniş ve detaylı bilgi için bkz:  TDV “sigorta” maddesi, c:37, 159-164.


Yorum Yap

Yorumlar