Soru

Şahide Anne

Bediüzzamanın talebelerinden Şahide abla hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Tarih: 3.12.2019 09:46:47
Okunma: 2094

Cevap

Bu memlekette Risâle-i Nûr’a erkeklerden ziyâde fedâkârâne yapışan ihtiyâre hanımlar ve ihtiyâre hükmünde ma‘sûme genç hanımlar, eski zaman sırmalı, yaldızlı gelinlik cihâzâtının (çeyizlerinin) içinde kıymetdar parçaları Risâle-i Nûr’un eczâlarının cildleri üstüne çekip, bütün risâleler altın yaldız ile cildlemiş gibi bir tarza girdi. Risâle-i Nûr’un ma‘nen güzelliğine ve Husrev ve Tâhirî ve Ali’lerin ve Hasan Âtıf ve Âsım gibi kardeşlerimizin yaldızlı yazılarının cemâline, cildi üstünde de şirin bir güzellik daha ilâve ettiler. Hâfız Ali’nin mektubunda yazdığı Ümmühân ve Şâhide değerinde, burada Risâle-i Nûr’a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşîrelerimiz var. Meselâ Asiye, Sâniye, Ulviye, Lütfiye, Aliye gibi Risâle-i Nûr’un şâkirdleri, oradaki hemşîrelerine ve kardeşlerine selâm ve duâ ediyorlar. Biz de onlar gibi umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz.Kardeşiniz Saîdü’n-Nûrsî. (Kastamonu Lahikası, Osmanlıca Nüsha s. 200-201)

 

Şahide durma böyle
Hakk'ı her yerde söyle
Risale-i Nurlarla
İmana hizmet eyle

Nur definesi kazdır
Nurları okut yazdır
Vaktini boş geçirme
Çünkü ömür pek azdır

Okuduğun Nur olsun
Kalbine Nurlar dolsun
Nurlar'ı okumakla
İmanımız kurtulsun

Gözleri nur saçıyor
Kalblerde gül açıyor
Nur'un hakikatından
Münafıklar kaçıyor

Kardeşler hep ağlıyor
Üstad'a bel bağlıyor
Nurlardaki hakikat
Derya gibi çağlıyor

Kalblerimiz hep uyur
Üstadım dua buyur
Ömrümüz tükenmeden
Bize imanı duyur...

Nurcu Hanımlar Namına
Çok kusurlu
Şahide 

(Hanımlar Rehberi, Osmanlıca Nüsha, s. 140)

Şahide Hanım, Üstadımızın  yukarıdaki ifadeleri ve kendi yazdığı şiir ve mektuplarında Risale-i Nur'a olan iştiyakını anlatması ile şunu söyleyebiliriz ki, Şahide Hanım Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri vefat etmeden önce Kahramanane hizmet etmiş ve sevgili üstadımızın takdirini kazanmış bir ablamızdır.Yorum Yap

Yorumlar