Soru

Yatarak Risale-i Nur Okuma

Yatarak Risale-i Nur okunabilir mi?

Tarih: 27.04.2011 21:40:45
Okunma: 3370

Cevap

Risale-i Nur; Kur’an’dan gelen ilhamlarla yazılmış manevî bir Kur’an tefsiridir. İslam dininin başta imanî mevzular, sonra ibadet, dua, sünnet, ahlak gibi bütün temel konularını asrımız insanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde ve imanı gayet kuvvetlendirecek ispat metotlarıyla ele almış bir tefsiridir."

Bu noktadan iman ve Kur’an hakikatlerini tefekkür etmenin ve bu maksatla kitap okumanın şartı, zamanı ve kuralı yoktur. Kur’an; her halimizle Allah’ı anmamızı ve tefekkür etmemizi tavsiye eder. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’Onlar ki, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine (yatar) iken Allah'ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında (derin derin) düşünürler. (Ve şöyle duâ ederler:) “Rabbimiz! (Sen) bunları boş yere yaratmadın; sen (bundan) münezzehsin, artık bizi ateşin azâbından muhâfaza eyle!” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/191)

Evet, bir Müslüman mübah olan her halinde ilim tahsilinden,  Allah’ı zikirden ve yaratılışa ait hikmetleri tefekkürden geri kalmamalıdır. Lakin şu noktaya dikkat etmelidir ki; takva, edep ve tahsil edilen Kur’an ilimlerine hürmeten oturarak, dikkatle hatta abdestli bir şekilde bu çalışmaları yapmak, en güzel ve en istifadeli yoldur. Yorgunluk, hastalık veya daha başka zaruri bir sebep yokken oturmak yerine yatarak mütalaa yapmayı tercih etmemek ve bu tarzda çalışmayı alışkanlık haline getirmemek daha evladır.


Yorum Yap

Yorumlar