Soru

Velayette Makamlar

Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları, velayet-i kübra makamının gerekleri midir? Velayet-i vustanın nihai makamları nedir? Kutbiyet, Gavsiyet, Ferdiyet makamları kesbi midir? Vehbi midir? Velayet-i kübrada makam ve mertebeler var mıdır? Sahabe efendilerimizde bu durumlar nasıl tezahür etmiştir?

Tarih: 30.07.2014 01:19:17
Okunma: 5188

Cevap

Bunlar velayet-i kübranın gerekleri değildir. Velayet-i Vusta hakkında Üstad herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bu makamların elde edilmesi için pek çok çalışılması gerektiği için bir cihette kesbidir. Fakat sonuçta, her çalışana değil Allah'ın hikmetiyle dilediğine veridliği için vehbidir denilebilir.

Velayet-i Kübra'daki makamlar dünyada isimlendirilmeyen âhirette derece olarak belli olacak olan makamlardır. Yani, makamın ismi bilinmese de herkesin ayrı bir mertebe ve makamı vardır. Bu cihetle sahabe efendilerimiz şu makamdadır diye bir tasnif yapılmamış, ancak hizmet ve faziletlerine göre, 4 halife, aşere-i mübeşşere, ashab-ı Rıdvan gibi fazilet sıralamaları yapılmıştır. 

 


Yorum Yap

Yorumlar