Arama sonuçları: 4 sonuç bulundu.

Sikke-i Tasdik'te bahsi geçen evliyalıkdaki kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet makamları ne anlama geliyor?
Velayet-i suğra, velayet-i vusta ve velayet-i kübra birbiri peşi sıra gelen mertebeler midir? Velayet-i suğranın kutbiyete, vustanın gavsiyete, kübranın ferdiyete baktığı doğru mudur? Makam-ı ferdiyet salt velayet-i kübraya ait bir mazhariyet midir?
Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları, velayet-i kübra makamının gerekleri midir? Velayet-i vustanın nihai makamları nedir? Kutbiyet, Gavsiyet, Ferdiyet makamları kesbi midir? Vehbi midir? Velayet-i kübrada makam ve mertebeler var mıdır? Sahabe efendilerimizde bu durumlar nasıl tezahür etmiştir?
Üstad Bediüzzaman kendi nefisne hitaben, "müzekkâ olmadığın için" diyor. Bunu nasıl anlamamız gerekir?