Soru

Ülfete engel olmama

"Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa yeter." "Ülfete mâni olmazsa" ne demektir? açıklar mısınız?

Tarih: 7.08.2011 20:04:20
Okunma: 3374

Cevap

Ülfet: Kaynaşma, yakınlık, ısınma gibi anlamları olan bir kelimedir. Cürcani, bu tabiri, iyi geçinmeyi sağlamaya yardım konusunda fikirlerin birleşmesi, şeklinde tanımlar. İyi geçinmek, anlaşmazlığa düşmeden herkesle güzel geçinmek

Cümlede geçen " ülfete mani olmazsa" tabirini yukarıdaki tanımların ışığı altında şöyle değerlendirebiliriz. Şu dünyadaki güzellikler onlara alışmaya, onlara ısınmaya, onlara yakın olmaya engel olmazsa yeter. çünkü kendisinden uzaklaştıran, nefret ettiren bir güzellik insanların gözünde güzel değildir. Buradaki ülfet çok alışmaktan gelen ve nimetin farkına varmayıp gafleti netice veren ülfet anlamında değildir.

Hem ülfet Allah'ın büyük bir nimetidir. İnsanların yeni ortamlara alışması, değişen hayat şartlarına ısınması, karşılaşılan sıkıntılara bir müddet sonra alışması gibi bir çok güzel neticeleri vardır.


Yorum Yap

Yorumlar