Soru

Ulemanın İlminden Ümeranın Cehlinden

19. Lema iktisat risalesinde geçen; "Ulemâ ise, ma‘rifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümerâ kapısında arıyorlar. İşte Büzürcmehr, ulemânın arasında fakr ve zilletlerine sebeb olan ve zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarîf bir sûrette te’vîl ederek nâzikâne cevab vermiştir. Husrev"

Burada geçen alimlerin malı, mülkü ve serveti umera kapısında aramaları nasıl oluyor. Alimlerin malları ilimleri değil mi.?

Tarih: 19.05.2020 13:09:17
Okunma: 2007

Cevap

"İran’ın âdil padişahlarından Nûşirevân-ı Âdil’in veziri, akılca meşhur âlim olan Büzürcmehr’den sormuşlar: “Neden ulemâ, ümerâ kapısında görünüyor da; ümerâ, ulemâ kapısında görünmüyor? Halbuki ilim, emâretin fevkındedir.” Cevâben demiş ki: “Ulemânın ilminden, ümerânın cehlindendir.” Yani ümerâ, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, ulemânın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulemâ ise, ma‘rifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümerâ kapısında arıyorlar. İşte Büzürcmehr, ulemânın arasında fakr ve zilletlerine sebeb olan ve zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarîf bir sûrette te’vîl ederek nâzikâne cevab vermiştir."

 

Burada bahsi geçen ulema yani alimler sahip olduğu ilimlerinin kendileri adına referans olacağını düşünüyorlar.  Bundan dolayı da idarecilerden ilmimizi vesile/şefaatçi yapıp maddi olarak birşeyler  alabiliriz diye ümit ediyorlar. Sahip olduğum bu bilgi ve ilimle idarecileri etkileyebilirim onlar da benim kıymetimi anlayıp beni gözetip kollamaya başlarlar diye aklından geçirebilir. Veya alimlerden bir kısmı da şöhret kazanmak için idarecilerin kapısına gidiyor da olabilir. Servet kazanmak, şöhret kazanmak, itibar elde etmek gibi bir kısım sebepler o alimleri idarecilerin kapısına gitmeye sevk ediyor diyebiliriz.

Tabi bu durum dünyaya karşı hırslı olan alimlerde kendini gösterir. Halbuki gerçek alimler ilimlerini, Allah'ın dinine hizmet etmek gayesi için tahsil etmelidirler. Bu ilimlerinden dolayı halktan ve idarecilerden herhangi bir karşılık beklememeleri gerekir. Yıllarca tahsil ettikleri bu kıymetli ilimleri, dünyaya ait fani bir kısım taleplerde bulunup suistimal etmemelidirler. İlmi Allah için tahsil edip, tek gaye olarak da Rızayı İlahi'yi düşünmeleri gerekir. İlimlerinin karşılığını da sadece ve sadece Allah'tan talep etmelidirler.  


Yorum Yap

Yorumlar