Soru

Nevi Beşerin Onda Biri

Şu lem'ada, nev-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve hastalara hakikî bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek Yirmi Beş Devâyı icmâlen beyan ediyoruz. Burada geçen nev-i beşerin on kısmından diğer 9 tanasini söyler misiniz? 

Tarih: 6.02.2020 05:01:33
Okunma: 1988

Cevap

İnsanların kısımlarını ve taifelerini Üstadımız başka yerlerde de zikrediyor.

Mesela:

"Türk Milleti denilen şu vatan evlâdı “altı kısım”dır. Birinci kısmı, ehl-i salâhat ve takvâdır. İkinci kısmı, musibetzede ve hastalar tâifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyârlar sınıfıdır. Dördüncü kısmı, çocuklar tâifesidir. Beşinci kısmı, fakirler ve zaîfler tâifesidir. Altıncı kısmı, gençlerdir." (29. Mektup)

"Nev‘-i insanın dörtten birini teşkîl eden çocuklar...Hem insanın bir rub‘unu teşkîl eden ihtiyârlar...Nev‘-i insanın üçten birisini teşkîl eden gençler...(Asa-yı Musa, 8. Mesele)

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere on taife saymaktansa her insan topluluğunun ondan birisinin veya altıda birisinin hasta ve musibetzede olduğunu anlamak daha doğru olur.


Yorum Yap

Yorumlar