Soru

Kocanın Kazandığı Paranın Hesabı

Koca kazandığı paranın hesabını hanımına vermek zorunda mı? Kazandığı para ile yaptığı ticareti, harcadığı kısımları hanımına anlatıp haberdar etmek veya hesap vermek zorunda mı?

Tarih: 10.11.2021 16:55:20
Okunma: 891

Cevap

Genel itibariyle ayet ve hadislere baktığımızda koca, hanımına kazandığı parayı, yaptığı ticareti anlatmak zorunda değildir. Kadın, fıtratı ğereği duygusaldır. Erkek gibi hayat-ı içtimaiyye içinde değildir. Bu sebeple meseleleri değerlendirken sağlıklı bir şekilde muhakeme edemez. Yanlış kararlar alabilir, yanlış yönlendirmeler yapabilir.

Üzülmesin diye, hanıma, gamını, kederini, düşmanlarını, borçlarını söylememelidir. 
(Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ma’rifetnâme, s. 759.)

Elbette şu noktayı da gözden kaçırmamak gereklidir; koca idarecidir, evini, işini, hanımını güzel bir şekilde yönetmesiyle huzur ve sekineti sağlama vazifesi vardır. Bu noktada eğer koca, maddi bir meseleyi, hanımıyla paylaşmanın ailesine fayda getireceği, huzur temin edeceği bir durumu mulahaza ederse pek tabi hanımıyla paylaşabilir. 

 


Yorum Yap

Yorumlar