Soru

Tevbe suresi

Tevbe suresinin başında neden besleme yoktur.?

Tarih: 8.03.2011 23:30:13
Okunma: 6705

Cevap

Bunun için başlıca iki hikmet söylenmiştir.

Birincisi: Arada uzun bir müddet fasıla-i nuzül bulunmakla beraber, bunun enfal suresine mana cihetiyle kuvvetli bir ilgi, alaka ve irtibatının bulunmasından dolayıdır.

İkincisi: Harb meseleleri hakkında nazil olmak itibarıyla bu onun devamı gibi olup ikisinin bir sure sayılabilecek kadar benzer ve münasib bulunmasıdır. O derece ki rivayete göre  ashab içinde bile ikisini bir sure zannedenler olmuştur.

Hz. Ali’ye (ra) burada niçin besmele yazılmadığı sorulduğu zaman:  “Bismillahirrahmanirrahim bir emandır. Bu sure ise kılıçla vuruşma ve ahidlerden vazgeçmeyi emretmiş olup bunda bir eman manası yoktur.” Demiştir. (Elmalı, tevbe suresi)


Yorum Yap

Yorumlar