Soru

Münafığın Tevbesi

Münafık özeliklerini taşıyan bir kimse nasıl tövbe etmelidir nasıl kurtulmalıdır?

Tarih: 7.06.2021 19:30:37
Okunma: 214

Cevap

Kur’an terminolojisinde münafık kelimesi iki farklı tipteki insan için kullanılır. İlki halis münafıklar olup bunlar, “Aslında inanmadıkları halde Allah’a ve âhiret gününe iman ettik” derler (el-Bakara 2/8). İkincisi zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, şüphe içinde bocalayan (en-Nisâ 4/137, 143; krş. et-Tevbe 9/44-45), imandan çok küfre yakın olan (Âl-i İmrân 3/167) çifte şahsiyetli insanlardır. (TDV İslam Ansiklopedisi “Münafık” mad.)

Münafık kelimesi genel olarak iki anlamda kullanılmıştır. Birisi itikadî münafıklık diğeri ise amelî münafıklık.

Eğer bahsettiğiniz münafıklık itikadî münafıklık ise; bu çok ciddi bir iman problemidir ve tevbe edip tahkiki imanın yerleşmesi ile insan bu hastalıktan kurtulabilir. Eğer amelî münafıklık alametleri varsa ki bunlar genelde ahlak ile ilgili problemlerdir. Meselâ bir hadiste münafıklık alâmetleri yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek şeklinde özetlenmiştir. (Buhârî, “Îmân”, 24). Bu tarz ahlaka dair manevi hastalıklar samimi bir tevbe ile inşallah affedilir.  

 

Ayrıca günahlara tevbe-i nasuh nasıl olabilir? Samimi bir tevbe nasıl yapılır? Hakkında lütfen bakınız: 

https://risale.online/soru-cevap/nasuh-tevbesi


Yorum Yap

Yorumlar