Soru

Günahımızı Soran Kişiye Ne Demeli

"Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir" ve "Bir günaha düşen, günahını gizlesin! Allahü teâlânın örtüsünü onun üzerinde bulundursun!" hadislerinden yola çıkarak eğer bir kişi bize "filanca günahı işledin mi?" diye soru sorar ise hem tevbe ettiğimiz için hem de örtmemiz gerektiği için "Hayır yapmadım" demek yalan söylemek midir? Nasıl cevap verilmelidir?

Tarih: 11.01.2022 14:19:06
Okunma: 1843

Cevap

"Ümmetimin hepsi affa (samimi tevbe edenler) mazhar olacaktır, günahını açıkça işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği bir günahı Allah gizlemiştir-örtmüştür. Ama, sabah olunca kişi: 'Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!' der. Böylece o kişi , geceleyin Allah(c.c) kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı alenî işlemenin bir çeşididir." [Buharî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52, (2990).]

"Biriniz bir günah işlediğinde, Allah da o günahı başkalarından gizlediğinde, yaptığı hatayı birine söylemeden duramaz mı? İnsan günahını başkasına anlatmamalıdır. Çünkü kullar affetmeyi değil ayıplamayı bilir. Allah ise ayıplamaz, affeder.” (İshak b. Râhûye, Müsned, III, 953)"

Resulü Ekrem Aleyhisselatü vesselam Efendimiz "Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30) Buyurmuşlardır. ​​​

İslamiyete göre başkasının işlediği günahı sormak caiz değildir. Kişi başkasının günahını sormakla, belki de Cenabı Hakkın affettiği, setrettiği bir  günahı izhar edip ve o günaha şahitlik etmiş olur.

Mümin günahını başkasına anlatmamalıdır. Çünkü anlatılan günahlar bazen başkaları tarafından da o günahı işlemeye karşı bir cesaret verir ve onlarda bir arzu uyandırabilir. Günahlar anlatıldığı zaman , toplumda günahların normalleşmesine ve basit görülmesine sebep olabilir. Bunun için günahlar asla başka ortamlarda anlatılmamalı ve başkalarının da o günahlara karşı meylini uyandırmamalıdır ki bu da büyük bir günahtır. Hatta o günahın yayılmasında rol oynadığı için o kişide günaha girer. Allah(c.c) kullarının günahlarını örtmek ister. Kul da bu engin rahmete layık olmak için çokça istiğfar etmeli ve pişmanlık göstermelidir.

Doğru olan tutum, işlediğimiz günahı anlatmadan,  herkesin günah işleyebileceğini, başkasının işlediği günahı sormanın doğru olmadığını kibarca ifade etmek gerekir.

Gizli işlediği günahını aşikar edip açığa vuran kişi:
1.
 Allah’ın kusurunu örtme ihsanına karşı hıyanet eder.
2. Günahlara karşı başkasının meylini uyandırmakla bir cinayet işler.
3. Bizzat başkasını günah işlemeye teşvik etmek niyeti varsa bu da ayrı bir cinayet demektir. (Feyzu’l-Kadir, 5/a11)

"Kim  İslam'da  kötü bir çığır açarsa, açtığı çığrın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından birşey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab.)

Halbuki günah işleyen bir mümin günahını zaten pişman olduğu için anlatmamalı ve pişmanlığını da insanlara değil  Allah'a arzetmelidir. Bazen şeytan kişiye günahını anlattırmak ister . Güya kişi vicdanen rahatlayacağını zannederek (haşa hristiyanların günah çıkardığı gibi ) Allah'tan uzaklaştırarak kulların merhametine sığınır. Halbu ki günahları affedecek olan Allah'tır(c.c) 

"Ve (onlar,) çirkin bir iş yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı zikredip günahlarının bağışlanmasını isterler.(2) Zâten Allah'dan başka, günahları kim bağışlar? Hem (onlar,) işledikleri (günahları)nda kendileri bile bile ısrâr etmeyen kimselerdir"(Al-i İmran, 135)

"Bir günaha düşen, Allah’ın örtüsünü kaldırmasın, onu gizlesin!" (Sahih-i Müslim)


Yorum Yap

Yorumlar