Soru

Suretperestlik Nedir

Üstadımızın, "Sanemperestliği şiddetle Kur’ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder." diye bahsettiği suretperestlik ne demektir, izah edebilir misiniz?

Tarih: 17.07.2012 11:03:32
Okunma: 7066

Cevap

"Sanemperestliği(putperestliği) şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehâsininden(güzelliklerinden) sayıp Kur'ân'a muâraza etmek istemiş. Halbuki, gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir(taşlaşmış zulüm) veya bir riyâ-yı mütecessid(cesetleşmiş riya) veya bir heves-i mütecessimdir(cisimleşmiş heves) ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder."(25. Söz)

"Hususan suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha(ruhun manen kıymetten düşmesine) sebebiyet verdiği şununla anlaşılır: Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder(bozar). Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine(resim ve görüntülerine) hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi(insanın yüce hislerini) sarsar, tahrib eder." (25. Söz)

Suretperestlik, erkek veya kadın resimlerini, fotoğraflarını, veya suretlerini insanların şehvetlerini ve heveslerini tahrik edecek şekilde kullanmak, onları bir nevi ilahlaştırmak veya putlaştırmaktır. Sinema, dergi, gazete, internet gibi vasıtalarla bu resim ve videoları veya görüntüleri yukarıda bahsettiğimiz şekilde kullanan bir sektör vardır. Bu da insanların riyalarını, heveslerini ve şehvetlerini tahrik eden belli bir yapıyı göstermektedir. 

Bu resimlerdeki veya görüntülerdeki kimseler, yani bir nevi ilahlaştırılan ve putlaştırılan kişiler o hali muhafaza etmek başkalarının gözünde kendilerince güzel  ve hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakarane bir gösteriş ile ibadet eder gibi bir hale girerler. Bu resimleri ve görüntüleri evlerinin ve odalarının hatta elbiselerinin üzerine basan, yapıştıran devamlı onlara bakan, onlara özenen, onlar gibi olmak isteyen tabiri caizse onlarla yatıp onlarla kalkan kişiler de bu şekilde riya, heves ve şehvetleri tahrik olup onları putlaştırarak bir nevi ibadet eder gibi bir hale geliyorlar. (Allah muhafaza etsin)

Bunun çaresi: İmanı kuvvetlendirmek, Kuran ve sünnet dairesindeki takva ile yaşamaktır. Unutmayalım ki helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.


Yorum Yap

Yorumlar